Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ odchyłek wykonania zębów kół walcowych na charakterystykę pracy przekładni na przykładzie aparatu rozciągowego przędzarki

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1702

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule opisano zagadnienia związane z błędami wynikającymi z niewłaściwej pracy układu napędowego aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej. Celem była analiza rozwiązań konstrukcyjnych układu napędowego przędzarki obrączkowej i jego wpływu na parametry jakościowe masy strumienia włókien. W pracy dokonano modelowania kształtu zębów o zarysie ewolwentowym przy pomocy programu BEASY oraz dokonano oceny wrażliwości geometrii zarysu na poszczególne wielkości dynamiczne przekładni aparatu rozciągowego. Poprawę parametrów pracy przędzarki można osiągnąć poprzez zmianę parametrów konstrukcyjnych elementów układu napędowego, w szczególności poprzez modyfikację zarysu zębów kół. W ramach pracy poddano analizie numerycznej współpracujące ze sobą koła zębate pod kątem nierównomierności pracy układu napędowego oraz rozkładu obciążeń działających wzdłuż linii przyporu. W pracy wykorzystano metodę elementów brzegowych do oceny rozkładu obciążeń w odniesieniu do analizy spektralnej nierównomierności masy strumienia włókien.

Tagi:

gear, machine diagnostics, manufacturing deviations, geared wheel.

Cytowanie:

Rysiński J, Drobina R, Praszkiewicz M. Influence of Teeth Manufacturing Tolerances of Cylindrical Geared Wheels on Gear Operating Characteristics Based on Spinner Stretching Apparatus. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 142-151. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1702

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 142–151.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook