Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 1 (103)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (103) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

List od Redakcji

Autorzy: Mac Bogdan

  więcej »

| Strona 4

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze odzieżowym Turcji

Autorzy: Kanat Seher, Atilgan Turan

Sektor odzieżowy, zajmujący znaczące miejsce w gospodarce tureckiej przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Skuteczne zarządzanie w tym procesie jest bardzo ważne z punktu widzenia efektywności, wydajności, szybkości i elastyczności. Przedsiębiorstwa muszą skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw by sprostać...   więcej »

| Strony 9–13

Badania i rozwój

Elektroprzędzenie nanowłókien poli(akrylonitrylo - kwas akrylowy)/β cyklodekstran i badanie ich molekularnych charakterystyk
filtracji

Autorzy: Amiri Parastoo, Bahrami S. Hajir

Syntezę kopolimeru akrylonitrylu i kwasu akrylowego przeprowadzono w zawiesinie, β-cyklodextran był mieszany z kopolimerem w zróżnicowanych ilościach. Następnie runo (PANAA/-CD) było wytwarzane metodą elektroprzędzenia. Badano wpływ różnych parametrów procesu, takich jak stężenie polimeru, odległość od filiery,...   więcej »

| Strony 14–21

Analiza statystyczna i opis właściwości mieszanek Viloft/poliester i Viloft/bawełna przędzionych systemem obrączkowym

Autorzy: Demiryürek Oğuz, Uysaltürk Derya

Viloft jest nowym regenerowanym włóknem celulozowym o specjalnym przekroju włókien charakteryzującym się obecnością w przędzy przestrzeni powietrznych, które poprawiają właściwości termiczne wytworzonych materiałów. Viloft oferowany jest na rynku głównie jako mieszanka z poliestrem i bawełną. W...   więcej »

| Strony 22–27

Ciecze reologiczne jako potencjalny składnik wyrobów tekstylnych

Autorzy: Leonowicz Marcin, Kozłowska Joanna, Wierzbicki Łukasz, Olszewska Karolina, Zielińska Dorota, Kucińska Iwona, Wiśniewski Adam

Materiały inteligentne zadomowiły się już na dobre w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Stanowią one również komponent wielu inteligentnych wyrobów tekstylnych. Przedmiotem opracowania są ciecze koloidalne, zagęszczane ścinaniem (STF) oraz ciecze magnetoreologiczne (RMF). Ciecze STF są koloidalną...   więcej »

| Strony 28–33

Nowe konstrukcje włókiennicze maskujące przeciwradiolokacyjnie

Autorzy: Redlich Grażyna, Obersztyn Ewa, Olejnik Magdalena, Fortuniak Krystyna, Bartczak Agnieszka, Szugajew Lech , Jarzemski Józef

W artykule przedstawiono nowoopracowane konstrukcje włókiennicze (tkaniny, dzianiny) maskujące przeciwradiolokacyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych przędz konduktywnych oraz ich rozkładu w strukturze wyrobów. Omówiono poziomy uzyskanych wartości współczynników odbicia i transmisji fal elektromagnetycznych, zarówno dla tkanin i dzianin surowych, jak i...   więcej »

| Strony 34–42

Sztywność zginania dzianin – porównanie metod badań

Autorzy: Goetzendorf-Grabowska Bogna, Karaszewska Agnieszka, Vlasenko Victoria I., Arabuli Arsenii T.

Sztywność zginania materiałów włókienniczych jest jednym z parametrów kompleksowej oceny włókien oraz układalności i chwytu wyrobów. Większość metod, opisanych i stosowanych w laboratoriach włókienniczych, opiera się na zasadzie pośredniego określania sztywności przez wyznaczanie zależności odkształcenia i siły wywołującej te...   więcej »

| Strony 43–50

Nowa metoda pomiaru zmarszczek materiałów włókienniczych oparta na przetwarzaniu obrazu

Autorzy: Liu Chengxia

Opracowana metoda polega na wykorzystaniu symulatora, skanera i komputera. Symulator generuje powstanie zmarszczek o kształcie odpowiadającym zmarszczkom na łokciach i kolanach powstałym podczas noszenia odzieży. Obrazy zmarszczek zidentyfikowane za pomocą skanera były przetwarzane za pomocą programu opracowanego w MATLAB....   więcej »

| Strony 51–55

Badania charakterystyki przepływu 3D w dyszy komory przędącej urządzenia przeplatającego

Autorzy: Qiu Hua, Liu Yuanyuan, Zhang Yingzi

Celem pracy było określenie charakterystyk przepływu strumienia powietrza w dyszy komory przędącej urządzeń przeplatających za pomocą numerycznych symulacji dla wyjaśnienia wpływu kształtu przekroju kanałów prowadzących przędze na jakość pracy urządzenia przeplatającego. Program CFD (komputerowe określanie dynamiki przepływu) oparty na ANSYS...   więcej »

| Strony 56–61

Wpływ długości pętli i typy dyszy na strukturalne właściwości dzianin lewo-prawych

Autorzy: Çoruh Ebru, Çelik Nihat

Badano strukturalne właściwości dzianin, wytrzymałość na rozerwanie i pilling dzianin lewo-prawych wykonanych z przędz rotorowych. Stosowano surowiec w postaci 100% bawełny z regionu Urfa w Turcji. Przędze o masie liniowej 19,7 tex produkowano stosując 5 różnych typów dysz ceramicznych....   więcej »

| Strony 62–67

Technologia i właściwości rządkowych, pięciowarstwowych, dwustronnych dzianin dystansowych z udziałem nitek elastomerowych

Autorzy: Włodarczyk Bogdan, Kowalski Krzysztof

W pracy przedstawiono koncepcję wytwarzania rządkowych dzianin dystansowych zawierających w swej strukturze trzy warstwy dziane. Opracowane dzianiny charakteryzują się stosunkowo dużą grubością w relacji do podziałki uiglenia i odległości między łożami szydełkarki na której zostały wytworzone. Opisywany efekt uzyskano...   więcej »

| Strony 68–73

Pilling dzianin kaszmirowych wykonanych z wełnianych przędz obrączkowych i wózkowych

Autorzy: Li Long, Zhu Meijing, Wei Xiaojuan

Przędze przeznaczone dla dzianin kaszmirowych są głównie produkowane na przędzarkach obrączkowych i wózkowych. W pracy badano przędze barwione czterema kolorami (czerwony, czarny, szary i beż). Pilling dzianin wykonanych z przędz o czterech kolorach i na dwóch rodzajach przędzarek sprawdzono...   więcej »

| Strony 74–75

Włókniny poliwęglanowe modyfikowane plazmą jako materiał filtracyjny dla ciekłych aerozoli

Autorzy: Brochocka Agnieszka, Mian Ilona, Majchrzycka Katarzyna, Sielski Jan, Tyczkowski Jacek

Materiały filtrujące powszechnie stosowane w procesach filtracji to przede wszystkim włókniny wykonane techniką melt-blown. W celu poprawy ich właściwości filtracyjnych są poddawane różnym modyfikacjom. W artykule przedstawiono obróbkę włókniny poliwęglanowej za pomocą zimnej plazmy niskociśnieniowej RF 13,56 MHz przy...   więcej »

| Strony 76–80

Ocena nowych bioaktywnych włóknin do ochrony układu oddechowego

Autorzy: Majchrzycka Katarzyna

Uregulowania prawne w zakresie ochrony pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy oraz powszechna groźba ataków terrorystycznych wpływają na potrzebę doskonalenia właściwości sprzętu ochronnego i metod jego oceny. Artykuł prezentuje podejście do oceny włóknin o cechach biobójczych, przeznaczonych...   więcej »

| Strony 81–88

Badanie eksperymentalne i numeryczne modelu przepływu powietrza przy produkcji włóknin spunbonded z PET

Autorzy: Bo Zhao

Opracowano model przepływu powietrza nadmuchiwanego przy wytwarzaniu włóknin spunbonded z PET. Model pola przepływowego powietrza wydmuchiwanego z dyszy został rozwiązany i zasymulowany za pomocą metody skończonych różnic. Wyniki numerycznej symulacji rozkładu prędkości powietrza zgadzają się z wynikami eksperymentalnymi mierzonymi za...   więcej »

| Strony 89–96

Analiza wymiarowa i poprawa jakości klejenia bocznej poduszki powietrznej

Autorzy: Pop Andrei, Cociş Gabriela, Brad Raluca

Badano jakość klejenia poduszki powietrznej, zwłaszcza nieprawidłowego ułożenia silikonowego kordu na panelach poduszki. Poduszkę powietrzną typu cortina uzyskano przez połączenie dwóch paneli zachodzących na siebie i klejonych za pomocą pastylek sylikonowych. Zbadano strefy charakteryzujące się najczęstszym występowaniem defektów, a następnie...   więcej »

| Strony 97–102

Metoda separacji wykrojów odzieżowych z wielowarstwowego nakładu – cz. 1

Autorzy: Stasik Kinga

W pracy przedstawiono model mechanizmu chwytaka napędzanego trzema silnikami elektrycznymi. Opracowana konstrukcja uzyskała w 2008 r. patent na wynalazek pt. „Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału” nr PL 197340. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami tkaniny...   więcej »

| Strony 103–107

Srebrzenie materiałów tekstylnych z PET stosując jedną lub dwie kąpiele pokrywające

Autorzy: Onggar Toty, Hund Heike, Hund Rolf-Dieter, Cherif Chokri

Metalizowane materiały włókiennicze ogólnie dostępne często nie nadają się dla szeregu zastosowań ze względu na nierównomierną warstwę metaliczną, zakłócenia powierzchni włókien i brak adhezji. Równocześnie należy stwierdzić, że mokry proces chemicznego metalizowania tekstyliów jest ograniczony tylko do niektórych polimerów,...   więcej »

| Strony 108–114

Barwienie mikrowłókien: problemy w obliczeniu zapotrzebowania barwnika

Autorzy: Petrulis Donatas

Omówiono badania dotyczące problemów powstających w obliczeniu zapotrzebowania barwnika związane z barwieniem tekstyliów wyprodukowanych z mikrowłókien. Zaproponowano tzw. podstawowe i zmodyfikowane proporcje zapotrzebowania barwnika. Analiza porównawcza wykazała, że wymagane są znaczne dodatkowe ilości barwnika dla uzyskania głębi odcienia w przypadku...   więcej »

| Strony 115–118

Pióra kurze jako antypalny modyfikator elastycznych pianek poliuretanowych

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Zajchowski Stanisław, Bryśkiewicz Anna, Ryszkowska Joanna

Elastyczne pianki poliuretanowe (EPUR) modyfikowano włóknami keratynowymi z piór kurzych. W artykule przedstawiono właściwości keratyny uzyskanej ze zmielonych piór kurzych i zmiany w strukturze oraz właściwościach pianek EPUR spowodowanych wprowadzeniem napełniacza w postaci włókien keratynowych. Do oceny budowy chemicznej...   więcej »

| Strony 119–128

Badania biomechaniczne nowych konstrukcji implantów przepuklinowych o rozwiniętej powierzchni

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Gutowska Agnieszka, Pałys Beata, Ciechańska Danuta

Badania nad konstrukcją implantów przepuklinowych, szczególnie stosowanych w zabiegach małoinwazyjnych, stanowią ważny obszar badawczy na całym świecie. Chirurdzy wymagają, aby struktury zaprojektowane przy zastosowaniu technologii włókienniczych charakteryzowały się biomimetyzmem, co w znaczący sposób obniża ryzyko powikłań po implantacji. Nowoczesne, włókiennicze...   więcej »

| Strony 129–134

Wpływ kwasu mrówkowego na rozkład zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych oczyszczanych metodą Fentona

Autorzy: Kos Lech, Michalska Karina, Żyłła Renata, Perkowski Jan

Celem badań było określenie wpływu kwasu mrówkowego na rozkład zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych oczyszczanych metodą Fentona. Aby jednoznacznie ocenić wpływ obecności kwasu mrówkowego na efektywność oczyszczania poszczególnych rodzajów przebadanych ścieków włókienniczych wykonano obliczenia wielkości redukcji ChZT dla mieszanin danego ścieku...   więcej »

| Strony 135–139

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook