Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 5 (107)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (107) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

Streszczenie

Streszczenia

  więcej »

| Strony 4–7

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Dynamika zmian w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży odzieżowo – tekstylnej

Autorzy: Patora-Wysocka Zofia

Artykuł podejmuje problematykę inicjowania zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo – tekstylnej. Zmiany w przedsiębiorstwach są inicjowane i przebiegają dwukierunkowo. Z jednej strony, zachodzą na poziomie makrostrategicznym jako celowo zaplanowany projekt działań. Z drugiej strony, nawiązując do ewolucjonistycznych modeli...   więcej »

| Strony 8–13

Ocena atrybutów realizacji sprzedaży za pomocą modelu SCOR i AHP w tureckim przemyśle odzieżowym

Autorzy: Aydın Serra Demiral, Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma

Obecnie światowe firmy działające na różnych kontynentach próbują znaleźć drogi kontroli większych sieci produkcji i dystrybucji. Konkurencyjny charakter branży zwiększył się gwałtownie w sektorze sprzedawców. Współcześnie sprzedawcy muszą mieć konkurencyjne strategie np., konkurencyjne ceny, wyższy poziom obsługi, komputeryzację, techniki informacyjne...   więcej »

| Strony 14–19

Sprzedaż odzieży a oznakowanie ekologiczne – analiza słoweńskich konsumentów

Autorzy: Žurga Zala, Tavcer Petra Forte

Wzrastająca świadomość społeczna odpowiedzialności w stosunku do zagadnień ochrony środowiska skłoniła przemysł tekstylny i odzieżowy do produkcji wyrobów o podwyższonych parametrach ekologicznych. W latach 1990 kraje uprzemysłowione zaczęły wprowadzać coraz więcej oznakowań ekologicznych dla zachęcenia konsumentów i producentów w...   więcej »

| Strony 20–27

Badania i rozwój

Analiza jakości dojrzałych włókien bawełny Upland i jej struktury nadcząsteczkowej

Autorzy: Wang Yongbo, Wang Yongbo, Wang Yongbo, Li Caihong, Shang Haihong, Li Botao, Li Chengbo, Liu Aiying, Yuan Youlu

Artykuł dotyczy badań jakości dojrzałych włókien bawełny amerykańskiej Upland i jej struktury nadcząsteczkowej. Uzyskano zmodyfikowany genetycznie gatunek bawełny amerykańskiej Upland za pośrednictwem sztucznego samozapylenia bawełny wykazującej cechy włókniste (linii wsobnej). Dla uzyskanych w opisany sposób włókien bawełny przeprowadzono wszechstronne badania...   więcej »

| Strony 28–33

Badanie bawełny naturalnie zabarwionej różnego pochodzenia - analiza właściwości włókien

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Frydrych Iwona

Bawełna naturalnie zabarwiona to włókno roślinne niebarwione, spotykane w odcieniach brązu i zieleni. Ze względu na to, że barwa jest obecna we włóknach, materiały włókiennicze z nich wykonane nie muszą być barwione. Eliminacja procesu barwienia pozwala na zaoszczędzenie ok....   więcej »

| Strony 34–42

Model matematyczny tkaniny o splocie płóciennym w różnych stadiach procesu tkania

Autorzy: Grechukhin А. P., Seliverstov V. Yu.

W artykule zaproponowano system równań dla przewidywania parametrów strukturalnych tkaniny surowej oraz parametrów tkaniny w różnych strefach krosna. Zaproponowany system równań można rozwiązywać metodami numerycznymi dla różnych zastosowań. Artykuł oparty jest na nieliniowej teorii momentu zginającego cienkich płyt elastycznych...   więcej »

| Strony 43–48

Analiza najstarszej tkaniny wełnianej odnalezionej w Europie

Autorzy: Kovačević Stana, Car Gordana

Pierwsza część artykułu przedstawia historyczny rozwój krosna i analizuje najstarsze zachowane próbki tkanin. Specjalną uwagę poświecono analizie tkaniny wełnianej ostatnio odnalezionej w Bośni i Hercegowinie w rejonie zasiedlonym przez Chorwatów. Badania wykazały ,że tkanina ma 3550-3800 lat i wobec...   więcej »

| Strony 49–53

Projektowanie i symulacja żakardowej ręcznikowej dzianiny osnowowej

Autorzy: Cong Honglian, Li Xiuli, Zhang Aijun, Gao Zhe

W artykule zaproponowano metodę projektowania i symulacji żakardowej ręcznikowej dzianiny osnowowej. Artystyczną koncepcję uwidocznioną na rysunku wykorzystano przy realizacji funkcji projektowania CAD w oparciu o strukturę dzianiny i zasady dziania. W analizie wykorzystano krzywe NURBS i charakterystykę powierzchni dla...   więcej »

| Strony 54–58

Wpływ składu surowcowego dzianin lewo-prawych platerowanych na ich właściwości antymikrobowe

Autorzy: Mickevičienė Agnė, Mikučioniené Daiva, Ragelienë Lina

W artykule oceniano właściwości antymikrobowe dzianin lewo-prawych platerowanych nasycanych komercyjnym chlorkiem srebra. Chlorek srebra tworzył zawiesinę w reaktywnym organiczno nieorganicznym związku (iSysMTX). Morfologię dzianin przed i po obróbce badano za pomocą SEM dla potwierdzenia obecności cząstek srebra na powierzchni...   więcej »

| Strony 59–64

Eksperymentalne badanie odporności na przebicie dzianin osnowowych

Autorzy: Miao Xuhong, Jiang Gaoming, Kong Xiangyong, Zhao Shuaiquan

W artykule stwierdzono, że odporność na przebicie specjalnych dzianin osnowowych wykonanych z włókien polietylenowych o ultra wysokim ciężarze cząsteczkowym można charakteryzować poprzez maksymalne obciążenie przy przebiciu, energię w chwili maksymalnego obciążenia i krzywymi obciążenia w funkcji przemieszczenia w warunkach testowych...   więcej »

| Strony 65–70

Badanie na przebicie giętkich kompozytów jedwabnych przeznaczonych na miękkie ochrony osobiste

Autorzy: El Messiry Magdi

Przy konstrukcji odzieży ochronnej stosuje się różnego rodzaju materiały dla uzyskania odporności na cięcie ,rozrywanie i przebicie. Przy czym bierze się pod uwagę zarówno ich sztywność jak i zdolność odkształcenia. W przedstawionych badaniach przeprowadzono analizę zjawiska cięcia materiałów zabezpieczających...   więcej »

| Strony 71–76

Nowa metoda hydroizolacji betonów konstrukcyjnych wielofunkcyjnym geokompozytem tekstylnym

Autorzy: Szafran Krzysztof, Wojtysiak Jan, Szer Jacek

Przedstawiono nową metodę hydroizolacji w aplikacji do poziomych zewnętrznych konstrukcji budowlanych, takich jak balkony, tarasy i loggie zarówno nowo budowane jak i eksploatowane wymagające odnowy technicznej, wykorzystując do tego celu opracowanego wielofunkcyjnego geokompozytu tekstylnego. Zaprezentowano wyniki z badań eksperymentalnych przeprowadzonych...   więcej »

| Strony 77–82

Wrażliwość pola temperatury na parametry materiałowe w procesie laminowania odzieży

Autorzy: Korycki Ryszard, Szafrańska Halina

Laminat włókienniczy jest tworzony przez termoplastyczny polimer zmiękczany cieplnie, wprowadzany między wkład odzieżowy i materiał zewnętrzny. Połączenie jest tworzone dzięki właściwościom adhezyjnym polimeru oraz naciskowi przykładanemu poza strefą nagrzewania. Zmienne stanu to temperatura dla strefy nagrzewania oraz nacisk wałków systemu...   więcej »

| Strony 83–88

Wpływ właściwości fizykochemicznych kompozytowych wkładek do obuwia ochronnego na poprawę mikroklimatu

Autorzy: Irzmańska Emilia , Brochocka Agnieszka

Celem prezentowanych badań była analiza zdolności sorpcyjnych, zaprojektowanych innowacyjnych wkładek do obuwia ochronnego, w całości wykonanych z gumy w aspekcie porowatej budowy wyrobu włókienniczego. Zakres prac uwzględniał badania fizyko – chemiczne wkładek w zakresie kinetyki sorpcji potu o różnym...   więcej »

| Strony 89–95

Charakterystyka degradacji biokompozytów z włókien i skrobi z palmy cukrowej

Autorzy: Sahari Japar, Salit Mohd Sapuan, Salit Mohd Sapuan, Zainudin Edi Syam, Zainudin Edi Syam, Maleque Mohd Abdul

Dla otrzymania biokompozytów zastosowano włókna z palmy cukrowej jako biodegradowalne wzmocnienie oraz matrycę ze skrobi tejże palmy. Plastyfikację przeprowadzono wykorzystując glicerynę w procesie wytłaczania. Gotowe biokompozyty były poddane biodegradacji przez umieszczenie w odpowiedniej glebie. Po 72 godzinach stwierdzono ubytek masy...   więcej »

| Strony 96–98

Badania biorozkładu materiałów włókninowych wytworzonych z PLA w warunkach kompostowych

Autorzy: Gutowska Agnieszka, Jóźwicka Jolanta, Sobczak Serafina, Tomaszewski Wacław, Sulak Konrad, Miros Patrycja, Owczarek Monika, Szalczyńska Magdalena, Ciechańska Danuta, Krucińska Izabella

Rozwój wiedzy w obszarze ochrony środowiska oraz rozporządzenia unijne stały się impulsem do ciągłego poszukiwania nowych materiałów, które będą degradowalne w środowisku naturalnym, a tym samym wzrastającą potrzebę wykorzystywania innowacyjnych metod badań ich biorozkładu. W artykule przedstawiono wyniki badań biorozkładu...   więcej »

| Strony 99–106

Kolor, trwałość koloru i odporność na ścieranie dzianin lewo-prawych z modalnych włókien wiskozowych barwionych barwnikami reaktywnymi

Autorzy: Gun Ahu Demiroz, Demircan Burcin, Acikgoz Aysen

Badania przedstawiają porównawczą analizę koloru, trwałości koloru i odporności na ścieranie dzianin lewo-prawych wykonanych w 100% z modalnych włókien wiskozowych o różnej masie liniowej w tym włókien konwencjonalnych i mikrowłókien, jak również mieszanych z włóknami bawełnianymi w proporcji 50/50...   więcej »

| Strony 107–112

Rozkład barwnika azowego C.I. Direct Yellow 86 w procesie Fentona w obecności nanocząstek tlenków żelaza

Autorzy: Kos Lech, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Michalska Karina, Perkowski Jan

Celem badań było określenie efektywności rozkładu barwnika azowego C.I. Direct Yellow 86 metodą Fentona przy udziale nanocząstek tlenków żelaza i porównanie jej z efktywnością klasycznej metody Fentona. Roztwory wodne barwnika oczyszczano metodą klasyczną stosując siarczan żelazawy oraz metodą zmodyfikowaną...   więcej »

| Strony 114–120

Nowa, proekologiczna metoda barwienia papieru

Autorzy: Blus Kazimierz, Czechowski Jacek, Koziróg Anna

Ze względów ekonomiczno-ekologicznych przemysł papierniczy przestawił produkcję wyrobów papierniczych na barwne wyroby wytwarzane z mas papierniczych z dużym dodatkiem makulatury. Główną metodą barwienia wyrobów papierniczych jest barwienie masy barwnikami bezpośrednimi i zasadowymi. Wadą tej metody często są zabarwione wody podsitowe...   więcej »

| Strony 121–125

Wykorzystanie sieci neuronowych do przewidywania właściwości papieru na podstawie właściwości mielonej masy papierniczej

Autorzy: Ciesielski Krzysztof, Olejnik Konrad

Celem pracy było określenie potencjalnych możliwości przewidywania właściwości papieru na podstawie właściwości zmielonej masy papierniczej z użyciem sieci neuronowej. Jako dane wejściowe wybrano cztery, najbardziej istotne z technologicznego punktu widzenia wskaźniki, które odpowiadają trzem podstawowym efektom mielenia masy papierniczej. Były...   więcej »

| Strony 126–132

Wpływ wilgotności na wskaźniki wytrzymałościowe tektury falistej

Autorzy: Szewczyk Włodzimierz, Głowacki Krzysztof

Jednym z podstawowych problemów związanych z praktycznym zastosowaniem tektur falistych jako materiałów opakowaniowych jest obniżenie ich właściwości wytrzymałościowych, związane ze wzrostem wilgotności surowca włóknistego, z którego są produkowane. Na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych określono wpływ wilgotności na wybrane mechaniczne właściwości...   więcej »

| Strony 133–136

Informacje ogólne

EPNOE 2015

  więcej »

| Strona 113

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook