Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (107) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ właściwości fizykochemicznych kompozytowych wkładek do obuwia ochronnego na poprawę mikroklimatu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem prezentowanych badań była analiza zdolności sorpcyjnych, zaprojektowanych innowacyjnych wkładek do obuwia ochronnego, w całości wykonanych z gumy w aspekcie porowatej budowy wyrobu włókienniczego. Zakres prac uwzględniał badania fizyko – chemiczne wkładek w zakresie kinetyki sorpcji potu o różnym pH (kwaśnym i zasadowym) i parametrów porowatości oraz badania użytkowe w zakresie pomiaru mikroklimatu w szczelnym obuwiu ochronnym. W badaniach użytkowych wkładki kompozytowe porównywano z wkładkami komercyjnymi powszechnie stosowanymi w obuwiu ochronnym. Na podstawie badan stwierdzono, że wkładki kompozytowe zbudowane w warstwie środkowej z włókniny melt-blown z włókien poliwęglanowych zapewniają bardzo dobrą sorpcję potu o pH zasadowym, typowego dla warunków intensywnego wysiłku w szczelnym obuwiu ochronnym.

Tagi:

insoles, protective footwear, sweat sorption, sweat pH, porosity, footwear microclimate, comfort of use.

Cytowanie:

Irzmańska E., Brochocka A. Influence of the Physical and Chemical Properties of Composite Insoles on the Microclimate in Protective Footwear. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 5(107): 89-95.

Opublikowano w numerze nr 5 (107) / 2014, strony 89–95.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook