Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (107) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena atrybutów realizacji sprzedaży za pomocą modelu SCOR i AHP w tureckim przemyśle odzieżowym

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Obecnie światowe firmy działające na różnych kontynentach próbują znaleźć drogi kontroli większych sieci produkcji i dystrybucji. Konkurencyjny charakter branży zwiększył się gwałtownie w sektorze sprzedawców. Współcześnie sprzedawcy muszą mieć konkurencyjne strategie np., konkurencyjne ceny, wyższy poziom obsługi, komputeryzację, techniki informacyjne dla poprawy wydajności łańcuchów zaopatrzeń. Przedstawiono opracowaną metodologię dla porównania trzech posiadających sukcesy sprzedawców tekstylnych. W pierwszej fazie zastosowano model dla określenia kryteriów realizacji a następnie przeprowadzono analizę obejmującą trzech tureckich wytwórców odzieży.

Tagi:

analytical hierarchy process (AHP), supply chain operation reference (SCOR), supply chain process.

Cytowanie:

Aydın SD, Eryuruk SH, Kalaoglu F. Evaluation of the Performance Attributes of Retailers Using the Scor Model and AHP: A Case Study in the Turkish Clothing Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 5(107): 14-19.

Opublikowano w numerze nr 5 (107) / 2014, strony 14–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook