Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (107) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wilgotności na wskaźniki wytrzymałościowe tektury falistej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Jednym z podstawowych problemów związanych z praktycznym zastosowaniem tektur falistych jako materiałów opakowaniowych jest obniżenie ich właściwości wytrzymałościowych, związane ze wzrostem wilgotności surowca włóknistego, z którego są produkowane. Na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych określono wpływ wilgotności na wybrane mechaniczne właściwości materiałów włóknistych stosowanych na warstwy pofalowane i pokryciowe, a także na sztywność zginania i odporność na zgniatanie kolumnowe wykonanych z nich tektur falistych. Traktując materiały włókniste jako ciała sprężyste, obliczono na drodze teoretycznej sztywność i odporność na zgniatanie kolumnowe zbadanych tektur. Porównanie wyników obliczeń i pomiarów potwierdziło, że możliwe jest przewidywanie zmian właściwości mechanicznych tektur falistych wywołanych zmianami ich wilgotności, jeżeli znany jest wpływ wilgotności na podstawowe właściwości materiału włóknistego, z którego zostały wykonane.

Tagi:

corrugated board, paper, humidity, bending stiffness, edge crush strength.

Cytowanie:

Szewczyk W, Głowacki K. Effect of Humidity on Paper and Corrugated Board Strength Parameters. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 5(107): 133-136.

Opublikowano w numerze nr 5 (107) / 2014, strony 133–136.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook