Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 6 (108)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (108) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zastosowanie i porównanie różnych heurystycznych metod równoważenia linii produkcyjnych w przemyśle odzieżowym

Autorzy: Kayar Mahmut, Akyalçin Öykü Ceren

Problem równoważenia linii produkcyjnych jest niezwykle ważny dla odzieżowych zakładów produkcyjnych. Istnieje potrzeba balansowania linii produkcyjnej ponieważ produkcja odzieży jest bardzo skomplikowana i składa się z wielu procesów. Dobrze zrównoważona linia produkcyjna pozwala zrealizować produkt w optymalnym czasie przy...   więcej »

| Strony 8–19

Opracowanie strategii rozwoju i oceny tureckiego przemysłu odzieżowego poprzez sporządzenie odpowiednich scenariuszy

Autorzy: Saricam Canan, Polat Seckin, Cassill Nancy L., Kalaoğlu Fatma

Turecki przemysł tekstylny i odzieżowy traci swoją wiodącą pozycję. Wymusza to staranną analizę przyszłych działań dla określenia kierunku rozwoju i opracowania odpowiednich strategii. Ponieważ długotrwający sukces silnie zależy od rozwoju i wprowadzenia strategii, które najlepiej odpowiadałyby przyszłym wymaganiom dla...   więcej »

| Strony 20–26

Handel zagraniczny polskimi produktami przemysłu odzieżowego

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Odzież wytwarzana przez przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem kapitału polskiego zdominowała krajowy rynek. Dynamiczny rozwój jej sprzedaży jest obecnie możliwy wyłącznie poprzez intensyfikację eksportu. W tym celu konieczne jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez dbałość o modne wzornictwo i wysoką jakość...   więcej »

| Strony 28–32

Badania i rozwój

Badania innowacyjnej przędzy bawełnianej “kanalikowej”

Autorzy: Andrysiak Jerzy, Sikorski Krzysztof, Wilk Edward, Matusiak Małgorzata

Bawełna jest podstawowym surowcem włókienniczym przerabianym w przemyśle tekstylnym na całym świecie. Dzięki wysiłkom i inwencji twórczej naukowców opracowane zostały innowacyjne wyroby włókiennicze. Jednym z nich jest przędza SPINAIR firmy KURABO (Japonia). Jest to przędza z włókien bawełnianych i...   więcej »

| Strony 33–37

Liczba włókien w przekroju poprzecznym przędzy obrączkowej i model dla przewidywania jej wytrzymałości

Autorzy: Zhang Hong-Wei, Li Yong-Lan

Przeprowadzając teoretyczne rozważania autorzy opracowali matematyczny wzór dotyczący liczby włókien w przekroju poprzecznym przędzy obrączkowej. We wzorze tym uwzględnili oddziaływanie: kształtu przekroju poprzecznego włókien i przędzy, masy liniowej włókien i przędzy, gęstości właściwej włókien i przędzy. Zaproponowane równanie pozwala projektować...   więcej »

| Strony 38–40

Teoretyczne badania momentu obrotowego przędzy spowodowanego jej napięciem w trójkącie przędzalniczym

Autorzy: Su Xuzhong, Su Xuzhong, Gao Weidong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xie Chunping, Xu Bojun , Xu Bojun

Trójkąt przędzalniczy jest istotnym obszarem w procesie przędzenia przędzy z włókien odcinkowych, jego geometria odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu właściwości fizycznych oraz jakościowych, zwłaszcza momentu obrotowego przędzy. Wykazano, że naprężenie włókien w trójkącie przędzalniczym znacząco wpływa na wielkość momentu...   więcej »

| Strony 41–50

Wybór optymalnego wariantu procesu wytwarzania wrzeciona przędzarki obrączkowej

Autorzy: Płonka Stanisław, Ogiński Ludwik

W pracy przedstawiono metodę wyboru najlepszego wariantu procesu wytwarzania wrzeciona z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej. Zastosowano ryginalną metodę postępowania optymalizacyjnego ze względu na przyjęte kryteria z uwzględnieniem ich ważności. Jako kryteria oceny przyjęto jednostkowy koszt wytwarzania oraz pięć kryteriów jakości...   więcej »

| Strony 51–58

Wprowadzanie elektroprzędzonych nanowłókien do wewnętrznej struktury tekstyliów

Autorzy: Ragaišienė Audronė, Rukuižienė Žaneta, Mikučioniené Daiva, Milašius Rimvydas

Ogólnie wiadomo, że runo produkowane z nanowłókien za pomocą elektroprzędzenia może być łatwo uszkodzone. Głównym celem badań w pracy było wprowadzenie runa nanowłókien w wewnętrzne struktury dzianin i w ten sposób zabezpieczenie runa przed mechanicznymi uszkodzeniami. Dodatkowo naszym celem...   więcej »

| Strony 59–62

Modyfikacja tkanin lnianych preparatami pro-zdrowotnymi i jej wpływ na wybrane właściwości użytkowe i środowisko naturalne człowieka

Autorzy: Marszałek Romualda, Binkowska Barbara, Sapieja Andrzej, Hernik Teresa, Marcinowska Bożenna

W ramach prowadzonych prac badawczych określono wpływ modyfikacji tkanin lnianych produktami pro-zdrowotnymi zawierającymi alternatywnie substancje typu: witaminę E, aloes, wosk pszczeli, białko z jedwabiu naturalnego, na ich właściwości użytkowe i biodegradację. Stwierdzono, że uszlachetnianie tkanin lnianych produktami pro-zdrowotnymi przyczynia się...   więcej »

| Strony 63–68

Charakterystyka kompozytów celulozy bakteryjnej z poli(alkoholem winylu) otrzymanych różnymi metodami

Autorzy: Długa Aldona, Długa Aldona, Kaczmarek Halina

Kompozyty celulozy bakteryjnej (BNC) z poli(alkoholem winylu) o różnym stosunku ilościowym składników otrzymano trzema metodami. Jedną była bezpośrednia synteza celulozy w obecności PVA (in situ) przez bakterie Gluconacetobacter xylinus na podłożu Schramma-Hestrina. Dwie pozostałe metody ex situ różniły się...   więcej »

| Strony 69–74

Technika wytwarzania i ocena jakości wysoko modułowych organiczno-nieorganicznych kompozytów odpornych na przebicie

Autorzy: Li Ting-Ting, Lou Ching-Wen, Lin Mei-Chen, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

Badano możliwości zwiększenia odporności na przebicie oraz odporności termicznej tanich organiczno-nieorganicznych kompozytów. W badaniach stosowano wysoko modułowe włókna Kevlar z recyklingu oraz tkaninę z włókien szklanych łącznie z włókninami wykonanymi z niskotopliwego poliestru. Stwierdzono, że statyczna wytrzymałość na przebicie zwiększa...   więcej »

| Strony 75–80

Prognozowanie trwałości kompozytowych miękkich wkładów
balistycznych

Autorzy: Fejdyś Marzena, Cichecka Magdalena, Landwijt Marcin, Struszczyk Marcin H.

Głównym celem realizowanych prac było opracowanie metody prognozowania trwałości miękkich wkładów balistycznych wykonanych z wysokowytrzymałego kompozytu na bazie polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym(UHMWPE). W artykule przedstawiono program badań symulacji użytkowania kompozytowych wkładów balistycznych, który opracowano celem prognozowania trwałości, a...   więcej »

| Strony 81–89

Numeryczne i doświadczalne badania nożo-odporności ochronnego pakietu balistycznego

Autorzy: Barnat Wiesław, Sokołowski Dariusz, Gieleta Roman

Artykuł porusza zagadnienie nożo-odporności pakietów balistycznych stosowanych w kamizelkach ochronnych. Nacisk został położony na to zagadnienie, ponieważ większość nowoczesnych kamizelek zostało zaprojektowane do ochronny przed bronią palną. Zaniedbując ochronę przed atakiem przy użyciu broni białej. Istnieje więc potrzeba wypracowania...   więcej »

| Strony 90–96

Przewidywanie długotrwałych procesów relaksacyjnych przędz poliestrowych PET i wykonanych z nich tkanin

Autorzy: Milašius Rimvydas, Laureckiene Ginta

Znajomość procesów relaksacyjnych jest bardzo ważna dla wyrobów włókienniczych, zwłaszcza dla wyrobów technicznych. Techniczne tekstylia w czasie ich użytkowania podlegają długotrwałym obciążeniom i znajomość przebiegów relaksacyjnych, w tym względnej wartości P/Po charakteryzującej szybkość relaksacji jest bardzo ważna. Stwierdzono, że...   więcej »

| Strony 97–100

Oporność termiczna tkanin dżinsowych przy dynamicznej zmianie wilgotności – doświadczalna weryfikacja danych teoretycznych

Autorzy: Mangat Muhammad Mushtaq, Hes Lubos

Celem badań było sprawdzenie czy istnieje korelacja pomiędzy zawartością wilgoci w tkaninie i jej opornością termiczną. Dla badań wykonano 5 tkanin o różnym składzie. Wykorzystano pół-automatyczny przyrząd ALAMBETA umożliwiający wykonywanie badań niedestrukcyjnych. W badaniach uwzględniano zależności pomiędzy gęstością włókien...   więcej »

| Strony 101–105

Zintegrowany system komputerowy z systemem analizy obrazu dla oceny i klasyfikacji odporności na pilling wyrobów dzianych

Autorzy: Eldessouki Mohamed, Eldessouki Mohamed, Bukhari Hanan A., Hassan Mounir, Hassan Mounir, Qashqary Khadijah

Dotychczasowe metody oceny pilingu zależą od subiektywnej oceny oceniającego. Obiektywne oceny pilingu za pomocą analizy obrazu zawierają cztery główne stadia: binaryzację, segmentację, kwantyzacją i klasyfikację. Dostępna literatura podaja na ogół omówienie tylko jednego lub więcej z czterech stopni, natomiast...   więcej »

| Strony 106–112

Badanie wpływu fizycznych właściwosci tkanin na nagrzewanie się igieł w maszynach szyjących

Autorzy: Dal Vedat, Kayar Mahmut, Akçagün Engin

W szyciu, będącym jednym z podstawowych procesów produkcji ubrań, bardzo ważnym czynnikiem jest proces przetykania igły szyjącej przez warstwy zszywanego materiału. W zależności od jakości szwu zależy jakość produktu finalnego. W procesie szycia, w którym występują siły tarcia pomiędzy...   więcej »

| references | Strony 113–117

Wpływ modyfikacji plazmą na strukturę chemiczną powierzchni wyrobów włókienniczych z poli(tereftalanu etylenu)

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Kudzin Marcin

Badania dotyczyły fizykochemicznej modyfikacji powierzchni włóknin z poli(tereftalanu etylenu) (PET). W celu polepszenia właściwości adhezyjnych włóknin względem TiO2 ich powierzchnia była modyfikowana działaniem plazmy niskotemperaturowej (cold plasma). Obróbkę plazmą włóknin przeprowadzono w atmosferze dwutlenku węgla lub argonu. Autorzy zakładają, że...   więcej »

| Strony 118–122

Modelowanie odzieży w 3D - tworzenie wirtualnego manekina ciała człowieka

Autorzy: Cichocka Agnieszka, Bruniaux Pascal, Bruniaux Pascal, Frydrych Iwona

Prezentowana praca przedstawia zagadnienia modelowania oraz numerycznej symulacji wirtualnych manekinów, jak i odzieży w przestrzeni trójwymiarowej. Zaprezentowane prace skupiają się na aspekcie modelowania odzieży związanego z morfologią użytkownika. Celem pracy było zaprojektowanie wirtualnego manekina w 3D, który by uwzględniał...   więcej »

| Strony 123–131

Wdrażanie metody bioluminescencyjnej w badaniach deterioracji zabytków jedwabnych poprzez działanie grzybów

Autorzy: Ljaljević Grbić Milica, Unković Nikola, Stupar Miloš, Vukojević Jelena, Nedeljković Tatjana

Badano dwa jedwabne zabytki z kolekcji muzealnej w Serbii. Wyizolowano grzyby należące do rodzajów Aspergillus, Chaetomium, Penicillium i Rhizopus. Rosnące aktywnie kolonie Aspergillus i Penicillium spowodowały zmiany chromatyczne. Z analizy SEM wynika, iż niezależnie od zmian barwnych stwierdzono również...   więcej »

| Strony 132–137

Folklorystyczne tkaniny z wątkiem górnym - tekstylne dziedzictwo północnej i wschodniej Litwy

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Petrulis Donatas

Na Litwie istnieją długie tradycje tkania na krosnach ręcznych. Materiał ten nie był dotychczas starannie badany. Analizowano tkaniny pod względem stosowanych wzorów, kolorystyki, jak również technologii tkackich. Badano tkaniny wyprodukowane w ostatnich 150-ciu latach. Brano pod uwagę tkaniny zbadane...   więcej »

| Strony 137–143

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook