Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (108) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Handel zagraniczny polskimi produktami przemysłu odzieżowego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Grandys Ewa
    Department of Management, Faculty of Management, University of Social Sciences, Łódź, Poland
  • Grandys Andrzej
    Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Odzież wytwarzana przez przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem kapitału polskiego zdominowała krajowy rynek. Dynamiczny rozwój jej sprzedaży jest obecnie możliwy wyłącznie poprzez intensyfikację eksportu. W tym celu konieczne jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez dbałość o modne wzornictwo i wysoką jakość produktów. Z kolei rosnące koszty pracy na polskim rynku powodują wzrost importu usług B2B konfekcjonowania odzieży oraz gotowych produktów. W tych warunkach celem badań było zdiagnozowanie zaawansowania rozwoju handlu zagranicznego branży tekstylno-odzieżowej w latach 2000−20012 poprzez określenie relacji między eksportem a importem, identyfikację kierunków importu produktów na krajowy rynek oraz eksportu, a także wskazanie obszarów dalszej ekspansji zagranicznej polskiego przemysłu odzieżowego. W badaniach wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które umożliwiły przeprowadzenie analizy porównawczej, a jej wyniki umożliwiały sformułowanie wniosków.

Tagi:

clothing, B2B services, foreign trade, export, import.

Cytowanie:

Grandys E, Grandys A. Polish Foreign Trade in Clothing Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 6(108): 28-32.

Opublikowano w numerze nr 6 (108) / 2014, strony 28–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook