Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (108) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przewidywanie długotrwałych procesów relaksacyjnych przędz poliestrowych PET i wykonanych z nich tkanin

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Znajomość procesów relaksacyjnych jest bardzo ważna dla wyrobów włókienniczych, zwłaszcza dla wyrobów technicznych. Techniczne tekstylia w czasie ich użytkowania podlegają długotrwałym obciążeniom i znajomość przebiegów relaksacyjnych, w tym względnej wartości P/Po charakteryzującej szybkość relaksacji jest bardzo ważna. Stwierdzono, że szybkość ta nie może być opisana liniową zależnością funkcji od logarytmu czasu. Po pewnym czasie przebiegu relaksacji szybkość ulega zmianie. Można ją natomiast opisać dwoma przebiegami liniowymi zmieniającymi swój charakter w tak zwanym punkcie przełamania. Przebiegi te przedstawiono dla włókien poliestrowych (PET) i wykonanych z nich tkanin. W tym przypadku zmiana następuje po 100 sekundach. Określenie tej zależności pozwala na przewidywanie długotrwających zmian relaksacji przy zbadaniu jedynie krótkiego przedziału czasowego. Stwierdzone zależności są słuszne tylko dla włókien PET.

Tagi:

stress relaxation, polyester yarn, textile.

Cytowanie:

Milašius R, Laureckiene G. Prediction of Long-lasting Relaxation Properties of Polyester Yarns and Fabrics. Fibres with Spores Incorporated. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 6(108): 97-100.

Opublikowano w numerze nr 6 (108) / 2014, strony 97–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook