Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (108) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Charakterystyka kompozytów celulozy bakteryjnej z poli(alkoholem winylu) otrzymanych różnymi metodami

Research and development

Autorzy:

  • Długa Aldona
    Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
  • Długa Aldona
    Bowil Biotech Sp. z o.o., Władysławowo, Poland
  • Kaczmarek Halina
    Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Kompozyty celulozy bakteryjnej (BNC) z poli(alkoholem winylu) o różnym stosunku ilościowym składników otrzymano trzema metodami. Jedną była bezpośrednia synteza celulozy w obecności PVA (in situ) przez bakterie Gluconacetobacter xylinus na podłożu Schramma-Hestrina. Dwie pozostałe metody ex situ różniły się temperaturą i sposobem wprowadzania PVA do BNC. W jednej z nich zastosowano impregnację w temperaturze 80 °C, druga była połączona ze sterylizacją w autoklawie w 120 °C. Największą zawartość polimeru w kompozycie i gramaturę uzyskano metodą in situ. Na postawie badań w podczerwieni stwierdzono występowanie oddziaływań międzycząsteczkowych między BNC i PVA. Mikroskopia elektronowa (SEM) umożliwiła zobrazowanie struktury kompozytu, w której włókna BNC były częściowo pokryte PVA.

Tagi:

bacterial cellulose, poly(vinyl alcohol), polymer composites, FTIR, SEM.

Cytowanie:

Długa A, Kaczmarek H. Characterisation of Composites of Bacterial Cellulose and Poly(vinyl alcohol) Obtained by Different Methods. Fibres with Spores Incorporated. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 6(108): 69-74.

Opublikowano w numerze nr 6 (108) / 2014, strony 69–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook