Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 4 (106)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (106) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

Streszczenie

Streszczenia

  więcej »

| Strony 4–7

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Przewaga konkurencyjna poprzez współdziałanie łańcucha dostawców-empiryczne studium indyjskiego przemysłu indyjskiego

Autorzy: Vanathi R., Swamynathan R.

Indyjski przemysł włókienniczy jest ważny składnikiem indyjskiej ekonomi. Przyczyniając się do 37% zysku z eksportu, 20% produkcji przemysłowej i 4% GDP. Zastosowanie zarządzania łańcuchami dostawców jest sprawą palącą. Współpraca w łańcuchu dostawców jest dominującym tematem dla...   więcej »

| Strony 8–13

Porównanie marży zysku tkanin produkowanych za pomocą ręcznych i automatycznych krosien-przypadek miasta Buldan w Turcji

Autorzy: Özdemir Serkan, Utkun Emine

Ciągłe zmiany w zapotrzebowaniu tekstyliów i czynnik mody spowodowały ostatnio postępujący, wzrost zapotrzebowania na tkaniny tkane ręcznie. Wobec tego ceny tego typu tkanin , których podaż jest ograniczona , znacznie wzrosły. Miasto Buldan, jedno z centrów...   więcej »

| Strony 14–17

Kierunki rozwoju bazy surowcowej przemysłu papierniczego według koncepcji zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Przybysz Piotr, Buzała Kamila

Papier jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych produktów. Obecnie światowe zużycie papieru osiąga prawie 400 mln ton. Duży wolumen produkcji wymaga stabilnych i nieprzerwanych dostaw surowców w postaci drewna i makulatury. Artykuł przedstawia bieżącą sytuacje w...   więcej »

| Strony 18–23

Badania i rozwój

Otrzymywanie i właściwości folii celulozowych z włókien łykowych

Autorzy: Qu Lijun, Qu Lijun, Tian Mingwei, Tian Mingwei, Guo Xiaoqing, Guo Xiaoqing, Pan Ning, Zhang Xiansheng, Zhang Xiansheng, Zhu Shifeng, Zhu Shifeng

Artykuł poświecono systematycznym badaniom naturalnych włókien celulozowych z Broussonetia Papyrifera (BP). Włókna ekstrahowano z włókien łykowych BP poprzez 4 rożne metody odpreparowania pomiędzy z których metoda za pomocą zastosowania ultradźwięków pozwoliła na uzyskanie wysokiej wydajności. Stwierdzono,...   więcej »

| Strony 24–28

Właściwości morfologiczne i strukturalne włókien z polietylenu tereftalatu domieszkowanych zarodnikami

Autorzy: Ciera Lucy, Beladjal Lynda, Almeras Xavier, Gheysens Tom, Van Landuyt Lieve, Mertens Johan, Nierstrasz Vincent, Van Langenhove Lieva

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tekstylia o polepszonych właściwościach i nowych właściwościach funkcyjnych prowadzone są ciągłe badania nad modyfikacyjny z polietylenu tereftalanowego (PET). W naszej poprzedniej pracy wykazaliśmy,ze zarodniki Bacillus amylliquefaciens można wprowadzić do włókien PET...   więcej »

| Strony 29–36

Modyfikacja powierzchni mikrowłókien z octano maślanu celulozy podczas elektroprzędzenia w plazmie nis

Autorzy: Biniaś Włodzimierz, Biniaś Dorota

W pracy opisana jest metoda formowania mikrowłókien z octano maślanu celulozy rozpuszczonej w acetonie. W metodzie zastosowano reaktor do elektroprzędzenia w plazmie niskotemperaturowej wytworzonej w strefie formowania. Plazma niskotemperaturowa została w tym przypadku wykorzystana do modyfikacji...   więcej »

| Strony 37–42

Specyficzne właściwości tkanych struktur wieloosiowych

Autorzy: Czekalski Bartłomiej, Snycerski Marek

Rozwojowi konstrukcji i technologii tkanin wieloosiowych powinno towarzyszyć poznanie ich specyficznych właściwości. Z jednej strony istnieje potrzeba oceny jak zachowują się takie struktury tkane w złożonych stanach obciążeń z drugiej brak odpowiednich narzędzi do prowadzenia takich...   więcej »

| Strony 43–50

Zastosowanie analizy składników dla poprawy działania automatycznego detektora i klasyfikatora błędów płaskich wyrobów włókienniczych

Autorzy: Eldessouki Mohamed, Hassan Mounir, Hassan Mounir, Qashqary Khadijah, Shady Ebraheem

Istnieje wzrastająca potrzeba zamiany wizualnej inspekcji płaskich wyrobów włókienniczych automatyzowanymi systemami , które będą w stanie rozpoznać i sklasyfikować defekty materiału. Dla cyfrowej obróbki obrazów tkanin stosuje się różne metody oferujące identyfikacje całego zestawu właściwości obrazu....   więcej »

| Strony 51–57

Model porowatości pionowej powstającej w tkaninach i jej wpływ na przepuszczalność powietrza

Autorzy: Havlová Marie

Głównym celem tego artykułu jest opis zależności pomiędzy przepuszczalnością powietrza tkanin i ich strukturą. Porowatość tkanin można podzielić na dwa podstawowe typy: porowatość poziomą i pionową. Porowatość poziomą uważa się za związana z tzw. współczynnikiem pokrycia...   więcej »

| Strony 58–63

Właściwości tłumienia dźwięku przez kompozyty z udziałem tkanin dystansowych 3D

Autorzy: Cao Haijian, Yu Kejing, Qian Kun

Kompozyty oparte o tkaniny dystansowe 3D są nowym rodzajem struktur warstwowych, które nie tylko posiadają wysoką wytrzymałość właściwą, wysoka sztywność, małą wagę, dobrą spójność ale również posiadają świetne właściwości izolowania dźwięku i wytrzymałość termiczną co pozwala...   więcej »

| Strony 64–67

Drukowane tekstylia o właściwościach sensorycznych na bodziec chemiczny

Autorzy: Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak–Domagała Wiesława

Autorzy proponują wprowadzenie czujników chemicznych (chemical sensor) bezpośrednio na powierzchni wyrobów tekstylnych w postaci ścieżek elektroprzewodzących techniką sitodruku. Oceniano czułość zadrukowanych podłoży tekstylnych kompozycją atramentową na bazie nanorurek węglowych na bodziec chemiczny w postaci cieczy i...   więcej »

| Strony 68–72

Modelowanie procesu dziania podczas wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach z klasyczną strefą dziania i strefą relanit

Autorzy: Pietruszewska Renata, Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena

Analizy procesu dziania podczas wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach z klasyczną strefą dziania i strefą Relanitdokonano na podstawie badań symulacyjnych w oparciu o model numeryczny, uwzględniający najważniejsze parametry procesu dziania, własności lepkosprężyste tworzywa nitki oraz parametry...   więcej »

| Strony 73–80

Ocena za pomocą optoelektronicznego urządzenia nowej konstrukcji wpływu długości oczka na fluktuację amplitudy przędzy wprowadzanej do dziewiarki obwodowej do dzianin rządkowych

Autorzy: Ehsan Momeni Heravi Mohammad, Shaikhzadeh Najar Saeed, Moavenian Majid, Esmaieel Yazdanshenas Mohammad

Zmiany naprężenia przędzy powodują zmianę w długości oczka i fluktuację amplitudy przędzy. W celu zbadania zachowania się przędzy podczas zmian amplitudy w czasie procesu wprowadzania przędzy do maszyny opracowano i wykonano nowy elektroniczno-optyczny (IR) system monitoringu....   więcej »

| Strony 81–86

Wpływ charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia dzianiny na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego

Autorzy: Ilska Anita, Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena, Kowalski Tomasz Marek

W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymentalnymi dla fazy...   więcej »

| Strony 87–92

Badanie transportu wilgoci w materiałach dziewiarskich przeznaczonych na ciepłą bieliznę

Autorzy: Baltušnikaite Julija, Abraitienė Aušra, Stygienė Laimutė, Krauledas Sigitas, Rubežienė Vitalija, Varnaitė-Žuravliova Sandra

Głównym funkcyjnym celem dzianin przeznaczonych na ciepłą bieliznę jest zabezpieczenie komfortu poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkiej skóry. Prowadzone badania miały na celu określenie zadowalających warunków przepływu wilgoci w dzianinach wytworzonych mieszanek...   więcej »

| Strony 93–100

Eksperymentalne badanie komfortu dotykowego odzieży na podstawie elektroneuro fizjologii

Autorzy: Wang Yun-yi, Wang Yun-yi, Wang Yipei, Wang Yipei, Zhao Meng-Meng, Yu Miao, Li Jun, Li Jun

Dla oceny reakcji ludzkiej skóry na dotykowe stymulacje materiałami włóknistymi stosowano elektromiografię (EMG) i elektroencefalografie (EEG). Wartość szczytowa przebiegu EMG oraz procent energii fali EEG w czasie kiedy badane osoby znajdowały się w kontakcie z 9...   więcej »

| Strony 102–106

Ocena dopasowania systemów wzorniczych zgodnie z ogólnym kształtem ciała kobiety

Autorzy: Tama Derya, Öndoğan Ziynet

W celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania ubrania niezbędne jest skojarzenie wzorów odzieży z kształtem ciała. W przedstawionej pracy podstawowe wzory sukni zostały stworzone z wykorzystaniem komputerowego systemu CAD zgodnie z systemami tworzenia wzorów typu Contec, Metric, Muller...   więcej »

| Strony 107–111

Modelowanie charakterystyk siła-wydłużenie tkanin formujących dla przemysłu papierniczego

Autorzy: Stepanovic Jovan, Stojiljkovic Dragan, Vilumsone-Nemes Ineta, Mitkovic Petar

Mechaniczne właściwości tkanin stosowanych w maszynach papierniczych zależą od ukształtowania ich strukturalnych właściwości. Szczególnym problemem strukturalnym jest niższa wytrzymałość w rejonie łączenia. W pracy analizowano trzy typy wielowarstwowych tkanin o tej samej kompozycji nitek ale z...   więcej »

| Strony 112–116

Badania genetyczne struktury drewna z wykorzystaniem optycznego analizatora włókien

Autorzy: Klisz Marcin, Wojda Tomasz

Wymiary włókien, są obok zawartości celulozy, lignin i hemicelulozy, jedną z najważniejszych cech drewna przetwarzanego w procesie produkcji papieru. Analizator KajaaniFiberLab 1.3, obok klasycznych badań właściwości papieru, umożliwia przeprowadzenie analiz pod kontem genetycznych uwarunkowań zmienności właściwości...   więcej »

| Strony 117–120

Nowa metoda wytwarzania biodegradowalnych materiałów medycznych charakteryzujących się wysokorozwiniętą strukturą porowatą

Autorzy: Kowalska Stanislawa, Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Żywicka Bogusława

Przedmiotem prezentowanych badań było wytworzenie biodegradowalnych wysoko-porowatych pianek o czystości chemicznej charakterystycznej dla materiałów medycznych. Zaproponowano modyfikację metody roztworowej produkcji pianek przy użyciu soli kuchennej poprzez dodatkowe zastosowanie plastyfikatorów w procesie technologicznym. Zaproponowana metoda dotyczy wytwarzania...   więcej »

| Strony 122–130

Utylizacja odpadów z wykorzystaniem wody w stanie nadkrytycznym

Autorzy: Głębowski Michał, Szewczyk Włodzimierz

Odpady zawierające znaczną ilość wody są szczególnie trudne w utylizacji. Ich wysuszenie wymagane przed spaleniem pochłania duże ilości energii i jest kosztowne. W artykule przedstawiono przegląd metod utylizacji odpadów z przemysłu papierniczego i pokrewnych z wykorzystaniem...   więcej »

| Strony 132–137

Informacje ogólne

EPNOE 2015

  więcej »

| Strona 113

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook