Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (106) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Utylizacja odpadów z wykorzystaniem wody w stanie nadkrytycznym

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Odpady zawierające znaczną ilość wody są szczególnie trudne w utylizacji. Ich wysuszenie wymagane przed spaleniem pochłania duże ilości energii i jest kosztowne. W artykule przedstawiono przegląd metod utylizacji odpadów z przemysłu papierniczego i pokrewnych z wykorzystaniem wody w stanie nadkrytycznym. Jest to proces bardzo zaawansowany technologicznie i wymagający specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Następnie omówiono podstawy, założenia i warunki prowadzenia procesu. Zaprezentowano wymagania dotyczące materiału wsadowego i potencjalne korzyści dla środowiska. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań wykonanych w skali laboratoryjnej z użyciem odpadów powstających przy produkcji papieru, a także omówiono budowę i działanie prototypowej linii do utylizacji odpadów o wydajności 200 kg/h. Na podstawie uzyskanych wyników badań wskazano obszary potencjalnych zastosowań omawianej metody utylizacji odpadów w przemyśle papierniczym, oraz zaprezentowano plany rozwoju i realizacji procesu w skali przemysłowej.

Tagi:

supercritical water, waste treatment.

Cytowanie:

Głębowski M, Szewczyk W. Waste Treatment with Supercritical Water. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 132-137.

Opublikowano w numerze nr 4 (106) / 2014, strony 132–137.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook