Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (106) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia dzianiny na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymentalnymi dla fazy naprężania i odprężania dla 6-tej pętli histerezy z uwzględnieniem przedziałów ufności. Obliczenia modelowe przeprowadzono dla szerokiego zakresu obwodów ciała G1= 5 ÷ 110 cm i dla dwóch wartości nacisku jednostkowego 20 i 30 hPa z wykorzystaniem prawa Laplace’a i wyznaczonych funkcji eksperymentalnych opisujących związek siły i wydłużenia względnego dzianiny. Przeprowadzone badania wskazują na jedną z przyczyn zmian nacisku jednostkowego w projektowanych wyrobach uciskowych.

Tagi:

medtextiles, unit pressure, Laplace law, mechanical parameters, knitted fabrics, body circumferences.

Cytowanie:

Ilska A, Kowalski K, Kłonowska M, Kowalski TM. Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 87-92.

Opublikowano w numerze nr 4 (106) / 2014, strony 87–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook