Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (106) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie komfortu dotykowego odzieży na podstawie elektroneuro fizjologii

Research and development

Autorzy:

 • Wang Yun-yi
  Protective Clothing Research Center, Fashion Institute, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Wang Yun-yi
  Key Laboratory of Clothing, Design & Technology, Ministry of Education, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Wang Yipei
  Protective Clothing Research Center, Fashion Institute, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Wang Yipei
  Key Laboratory of Clothing, Design & Technology, Ministry of Education, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Zhao Meng-Meng
  College of Fashion, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, P. R. China
 • Yu Miao
  Protective Clothing Research Center, Fashion Institute, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
 • Li Jun (j/w)
 • Li Jun
  Key Laboratory of Clothing, Design & Technology, Ministry of Education, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla oceny reakcji ludzkiej skóry na dotykowe stymulacje materiałami włóknistymi stosowano elektromiografię (EMG) i elektroencefalografie (EEG). Wartość szczytowa przebiegu EMG oraz procent energii fali EEG w czasie kiedy badane osoby znajdowały się w kontakcie z 9 rodzajami materiałów włókienniczych posłużyła do ich selekcji dla stosowanych testów. Na tej podstawie wykonano odzież przeznaczona dla osób testowanych. Przeprowadzono analizę statystyczna dla zweryfikowania korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi z obiektywnych pomiarów oraz subiektywnych testów. Wyniki wykazały, że kiedy osoby badane znajdowały się w kontakcie z grubszymi i cięższymi i sztywniejszymi materiałami to wartość piku EMG była wyższa. Kiedy ubranie wykonane było z udziałem przędz o wyższej masie liniowej procent energii fali lewej i prawej połówki potylicy był wyższy.

Tagi:

tactile, clothing, electromyography, electroencephalography.

Cytowanie:

Wang Y, Wang Y, Zhao M, Yu M, Li J. Experimental Study of Clothing Tactile Comfort Based on Electro-neurophysiology. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 102-106

Opublikowano w numerze nr 4 (106) / 2014, strony 102–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook