Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 2 (104)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (104) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

Abstracts in Polish

  więcej »

| Strony 10–12

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zachowania konsumentów wobec produktów co-brandingowych z sektora odzieżowego

Autorzy: Grębosz Magdalena, Otto Jacek

W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa z branży odzieżowej poszukują nowych metod rozwoju rynku i wzrostu wartości marki. W tym celu wykorzystują m.in. rozszerzenie marki, licencjonowanie marki oraz co-branding, czyli strategię podwójnego znakowania produktów. Analiza wyników badań prowadzonych na świecie...   więcej »

| Strony 13–18

Wymagania bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych – aspekty projektowe oraz użytkowe

Autorzy: Kosińska Barbara, Czerwiński Krzysztof, Struszczyk Marcin H.

Artykuł przedstawia analizę zmian jakie zaistniały w ostatnim czasie w uregulowaniach prawnych związanych z bezpieczeństwem i znakowaniem produktów tekstylnych w związku z wejściem w życie zharmonizowanych przepisów wspólnotowych odnoszących się do wyrobów zawierających włókna tekstylne, a przewidzianych do udostępnienia...   więcej »

| Strony 19–24

Badania i rozwój

Skład chemiczny, morfologia i właściwości wytrzymałościowe włókien z żarnowca (Spartium junceum) w porównaniu z lnem

Autorzy: Cerchiara Teresa, Chidichimo Giuseppe, Rondi Giorgio, Gallucci Maria Caterina, Gattuso Caterina, Luppi Barbara, Bigucci Federica

Len jest zazwyczaj używany do produkcji włókien naturalnych celulozowych o właściwościach odpowiednich do wyrobów tekstyliów, kompozytów, papieru i innych produktów o wysokich walorach użytkowych. Żarnowiec ekstrahowany w procesie fizyko-chemicznym jest źródłem włókien celulozowych, które mogą być stosowane podobnie jak...   więcej »

| Strony 25–28

Galaktoglukomannany (GGM) wyodrębnione z trocin drewna świerkowego do zastosowań medycznych

Autorzy: Kopania Ewa, Wiśniewska-Wrona Maria, Wietecha Justyna

W artykule przedstawiono metodę wyodrębniania galaktoglukomannanów (GGM) ze świerkowych trocin drzewnych, z zastosowaniem obróbki termicznej i enzymatycznej prowadzonej w środowisku wodnym. Wyodrębnione GGM (w zależności od metody wyodrębniania) charakteryzowały się zróżnicowanym składem pod względem zawartości poszczególnych cukrów prostych tj. glukozy,...   więcej »

| Strony 29–34

Właściwości powierzchniowe nanowłóknin polimerowych modyfikowanych plazmowo

Autorzy: Krupa Andrzej, Sobczyk Arkadiusz Tomasz, Jaworek Anatol

Przedstawiono badania właściwości powierzchniowych nanowłóknin polimerowych z PVDF i PVC wytwarzanych metodą elektroprzędzenia i modyfikowanych za pomocą elektrycznego wyładowania barierowego (DBD). Porównane zostały właściwości hydrofobowe mat niemodyfikowanych i modyfikowanych plazmowo. W pracy przedstawiono stanowisko do elektroprzędzenia wielodyszowego, pozwalającego na zwiększenie...   więcej »

| Strony 35–39

Wpływ wybranych zmiennych na upakowanie włókien w przekroju poprzecznym przędzy typu vortex

Autorzy: Zou ZhuanYong, Zou ZhuanYong, Zheng ShaoMing , Zheng ShaoMing , Cheng Long-Di , Xi Bojun, Yao Jiangwei

Badano wpływ grubości włókien, masy liniowej przędzy, odległości przedniej rolki do wydrążonego wrzeciona, ciśnienia w dyszy i szybkości podawania przędzy na upakowanie włókien w przekroju poprzecznym przędzy przędzionej systemem vortex. Zdjęcia przekrojów poprzecznych przędzy zostały wykorzystane...   więcej »

| Strony 40–46

Nowy typ dysz lejkowych dla oceny mechanicznych właściwości tkanin metodą ekstrakcji

Autorzy: Dehghan-Manshadi N., Alamdar-Yazdi A., Bidoki S. M.

Obecnie stosowane metody oceny mechanicznych właściwości płaskich materiałów tekstylnych takie jak KESF i FAST wykorzystują rożnego rodzaju urządzenia dla pomiaru i niezależnego określenia charakterystyk rozciągania, ścinania i zginania. W pracy przedstawiono nową wydajną metodę równoczesnej oceny...   więcej »

| Strony 47–52

Automatyczna identyfikacja wzorów żakardowych dzianin osnowowych oparta na transformacji typu „wavelet”

Autorzy: Jiang Gaoming, Zhang Dan, Cong Honglian, Zhang AiLian, Gao Zhe

Biorąc pod uwagę, że określenie wzorów żakardowych dzianin osnowowych jest czasochłonne, zastosowano metodę szybkiej segmentacji wzorów dla wydzielenia wielostrukturalnych rejonów dzianin, które mogłyby zostać wykorzystane dla automatycznej identyfikacji wzorów dzianin i usprawnieniu procesu projektowania. Po wstępnej...   więcej »

| Strony 53–56

Wyznaczanie stałych elastyczności tkanin o splocie płóciennym korzystając z testów rozciągania w różnych kierunkach

Autorzy: Penava Željko, Šimić Penava Diana, Knezic Željko

W pracy przeanalizowano stałe elastyczności tkanin rozciąganych pod różnymi kątami. Badano próbki wykonane z różnych materiałów ale o tym samym splocie. Próbki rozciągano w kierunkach o przesunięciu co 150 licząc od kierunku wątku. Badano moduł elastyczności...   więcej »

| Strony 57–63

FEATS-1 nowy system do obiektywnego pomiaru nierównomierności powierzchni płaskich wyrobów tekstylnych

Autorzy: Fathi Khalf-badam S., Najar Saeed Shaikhzadeh, Najarian S., Rezaei A. H.

Głównym celem tej pracy jest zaproponowanie nowej metody obiektywnej oceny nierównomierności powierzchni płaskich materiałów tekstylnych. W celu zastąpienia ludzkiej ręki dla oceny chwytu, w tym nierównomierności powierzchni materiałów opracowano przyrząd FEAT-1, którego działanie wykorzystuje czujniki w...   więcej »

| Strony 64–68

Historia, technologia i obróbka malowanego jedwabnego parawanu z Muzeum Pałacowego w Golestan w Iranie

Autorzy: Kakoauei Mina, Kakouei Ezbarami Mahshid, Kumaran Subermanian

Badania miały na celu opracowanie metody konserwacji określonego rodzaju historycznych tkanin. Do badań wytypowano jedwabny, malowany, składany parawan pochodzący z Muzeum Pałacowego Golestan w Iranie. Badano strukturę, techniki wykonania, zastosowane pigmenty, rodzaj jedwabiu i stopień zniszczenia....   więcej »

| Strony 69–75

Drgania rezonansowe układu sprężystego podpartego warstwą włóknistą

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy badane są drgania układu sprężystego spoczywającego na warstwie włókien. Sformułowano model matematyczny układu wzbudzanego elektromagnesem zasilanym prądem zmiennym. Znaleziono dwa obszary rezonansowe. W jednym z nich częstotliwość siły nacisku jest dwukrotnie większa od częstotliwości...   więcej »

| Strony 76–79

Metoda separacji wykrojów
odzieżowych z wielowarstwowego
nakładu – cz. 2

Autorzy: Stasik Kinga

W pracy przedstawiono matematyczny model mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujący się zwiększoną powierzchnią roboczą. Do modelu sformułowano równania opisujące jego charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące reologiczną reakcję materiału na...   więcej »

| Strony 79–83

Wpływ rozkładu przędz srebrzonych na właściwości elektryczne i ekranujące tkanin lnianych

Autorzy: Baltušnikaite Julija, Varnaitė-Žuravliova Sandra, Rubežienė Vitalija, Rimkutė Regina, Verbienė Rasa

Celem badań było określenie wpływu przędz srebrzonych wprowadzonych do tkaniny na jej właściwości elektryczne i ekranujące. Materiały projektowano dla zapewnienia ochrony przed szkodliwym działaniem fal elektromagnetycznych, a jednocześnie zapewniających termo-fizjologiczny komfort w ciepłym klimacie. Komfort noszenia...   więcej »

| Strony 84–90

Optymalizacja synergizmu fotokatalitycznego samooczyszczania tkanin bawełnianych poprzez zastosowanie nanocząstek SrTiO3 i TiO2

Autorzy: Zohoori Salar, Karimi Loghman, Nazari Ali

Tytanian strontu SrTiO3 i dwutlenek tytanu TiO2 są dobrze znanymi fotokatalizatorami. Obecnie fotokatalityczna aktywność barwników w materiałach tekstylnych wzbudza ogólne zainteresowanie i dlatego w przedstawionych badaniach fotokatalityczna aktywność nanocząstek SrTiO3 zmieszanych z TiO2 i naniesionych na...   więcej »

| Strony 91–95

Opracowanie polimerowej kompozycji dla antymikrobowego wykończenia tkanin bawełnianych

Autorzy: Burkitbay Assemgul, Raimovna Taussarova Bizhamal, Zhumatayevna Kutzhanova Aiken, Maratovna Rakhimova Saule

W artykule rozważono opracowanie nowej polimerowej kompozycji opartej na poliwinylo pyrolidonie, roztworze jonów srebra i kwasie benzoesowym w celu uzyskania antymikrobowej preparacji tkanin bawełnianych. Korzyścią zastosowania nowej preparacji jest dostępność składników kompozycji jak i prostota technologicznego...   więcej »

| Strony 96–101

Odporność zarodników na warunki
technologiczne procesu wytłaczania
stopu polimeru

Autorzy: Ciera Lucy, Beladjal Lynda, Almeras Xavier, Gheysens Tom, Nierstrasz Vincent, Van Langenhove Lieva, Mertens Johan

Wraz ze wzrostem zainteresowania funkcjonalizacją tekstyliów, przemysł skupia swoją uwagę na badaniach, dzięki którym można nadać nowe właściwości tekstyliom. Bioaktywności produktów jest jednym z czynników, które mają bardzo duże znaczenie. Jednakże możliwości wprowadzania substancji bioaktywnych do...   więcej »

| Strony 102–107

Przyspieszone starzenie papieru gazetowego: zmiany w zdolności pęcznienia, WRC i elektrokinetycznych właściwościach włókien

Autorzy: Jablonský Michal, Botková Martina, Šutý Štefan, Šmatko Lukáš, Šima Jozef

Praca dotyczy efektów przyspieszonego starzenia papieru gazetowego na zdolność włókien do nasycenia wodą związanego z kinetyką spęczniania. Badano również zmiany w ładunkach powierzchniowych włókien po przyspieszonym starzeniu. Szybkość oraz maksymalną wielkość spęcznienia badano za pomocą zmodyfikowanego...   więcej »

| Strony 108–113

Konferencje, targi, wystawy

Kalendarz imprez 2014

  więcej »

| Strony 114–119

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook