Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (104) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przyspieszone starzenie papieru gazetowego: zmiany w zdolności pęcznienia, WRC i elektrokinetycznych właściwościach włókien

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca dotyczy efektów przyspieszonego starzenia papieru gazetowego na zdolność włókien do nasycenia wodą związanego z kinetyką spęczniania. Badano również zmiany w ładunkach powierzchniowych włókien po przyspieszonym starzeniu. Szybkość oraz maksymalną wielkość spęcznienia badano za pomocą zmodyfikowanego przyrządu służącego do badania pęcznienia drewna. Biorąc pod uwagę, że papier pęcznieje w wodzie ekstremalnie szybko, badania prowadzone wspomnianym przyrządem pozwoliły po raz pierwszy określić pęcznienie papieru z dużą dokładnością. Technika miareczkowania polielektrolitycznego pozwoliła zbadać zmiany w ładunkach powierzchniowych.

Tagi:

accelerated ageing, water retention value, swelling kinetics, fibres surface
charge.

Cytowanie:

Jablonský M, Botková M, Šutý Š, Šmatko L, Šimab J. Accelerated Ageing of Newsprint Paper: Changes in Swelling Ability, WRV and Electrokinetic Properties of Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014, Vol. 22, No. 2(104): 108-113

Opublikowano w numerze nr 2 (104) / 2014, strony 108–113.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook