Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (104) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyznaczanie stałych elastyczności tkanin o splocie płóciennym korzystając z testów rozciągania w różnych kierunkach

Research and development

Autorzy:

  • Penava Željko
    Department of Textile Design and Management, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
  • Šimić Penava Diana
    Department of Engineering Mechanics, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
  • Knezic Željko
    Department of Textile Design and Management, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przeanalizowano stałe elastyczności tkanin rozciąganych pod różnymi kątami. Badano próbki wykonane z różnych materiałów ale o tym samym splocie. Próbki rozciągano w kierunkach o przesunięciu co 150 licząc od kierunku wątku. Badano moduł elastyczności i współczynnik Poissona. Testy przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Korzystając z wyników eksperymentów przeprowadzono teoretyczne obliczenia stałych elastyczności dla wybranych kierunków rozciągania. Stwierdzono dobrą zgodność wyników, dzięki czemu można wyciągnąć wniosek, że zastosowane wzory mogą służyć do obliczeń stałych elastyczności z dużą dokładnością. Dlatego pomiary takie powinny być przeprowadzane jeżeli siły rozciągające tkaninę działają tylko w kierunku osnowy, wątku i pod kątem 45 stopni.

Tagi:

woven fabric, anisotropic, modulus of elasticity, Poisson’s ratio, elastic constants.

Cytowanie:

Penava Ž, Šimić Penava D, Knezić Ž. Determination of the Elastic Constants of Plain Woven Fabrics by a Tensile Test in Various Directions.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014, Vol. 22, No. 2(104): 57-63.

Opublikowano w numerze nr 2 (104) / 2014, strony 57–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook