Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (104) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowy typ dysz lejkowych dla oceny mechanicznych właściwości tkanin metodą ekstrakcji

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Obecnie stosowane metody oceny mechanicznych właściwości płaskich materiałów tekstylnych takie jak KESF i FAST wykorzystują rożnego rodzaju urządzenia dla pomiaru i niezależnego określenia charakterystyk rozciągania, ścinania i zginania. W pracy przedstawiono nową wydajną metodę równoczesnej oceny kilku mechanicznych właściwości materiałów przy zastosowaniu dyszy o lejkowatym kształcie. Dla przeprowadzenia badań przygotowano 84 próbki tkanin, które sprawdzono standardowymi metodami, a następnie przeciągnięto przez lejkowatą dyszę rejestrując jednocześnie charakterystyki siły w funkcji wydłużenia. Z tych wykresów wyznaczono 16 parametrów, które skorelowano z uzyskanymi poprzednio właściwościami tkanin oraz poddano analizie statystycznej. Wykazano, że sztywność ścinania i wytrzymałość na rozciąganie można obiektywnie określić z początkowego nachylenia charakterystyki siła-wydłużenie. Maksymalna siła w 4-tej strefie wykresu została skojarzona ze sztywnością zginania i modułem rozciągania w kierunku osnowy. Powierzchnia pod krzywą może stanowić obiektywną miarę w sztywności zginania w kierunku wątku i kąta rozciągania 45 stopni.

Tagi:

extraction method, force–displacement curve, mechanical properties, woven
fabrics.

Cytowanie:

Dehghan-Manshadi N, Alamdar-Yazdi A, Bidoki SM. New Funnel Shaped Nozzle for Evaluation of the Mechanical Properties of Woven Fabric by the Extraction Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014, Vol. 22, No. 2(104): 47-52.

Opublikowano w numerze nr 2 (104) / 2014, strony 47–52.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook