Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (104) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja synergizmu fotokatalitycznego samooczyszczania tkanin bawełnianych poprzez zastosowanie nanocząstek SrTiO3 i TiO2

Research and development

Autorzy:

  • Zohoori Salar
    Department of Textile Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
  • Karimi Loghman
    Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Nazari Ali
    Art & Architectural Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Tytanian strontu SrTiO3 i dwutlenek tytanu TiO2 są dobrze znanymi fotokatalizatorami. Obecnie fotokatalityczna aktywność barwników w materiałach tekstylnych wzbudza ogólne zainteresowanie i dlatego w przedstawionych badaniach fotokatalityczna aktywność nanocząstek SrTiO3 zmieszanych z TiO2 i naniesionych na tkaninę bawełnianą badana była przy napromieniowaniu UV przy różnym stężeniu nanocząstek i różnym pH. W badaniach stosowano program Central Composite Design i Design Expert dla różnych zmiennych. Wielkości krystalitów i faza cząstek TiO2 i SrTiO3 były charakteryzowane za pomocą XRD. Tkaniny bawełniane barwione dwoma powszechnie stosowanymi barwnikami syntetycznymi były naświetlane promieniowaniem UV o mocy 400 W przez 30 godzin a następnie były badane ich właściwości samooczyszczające przy zastosowaniu spektrofotometru refleksyjnego. Zdjęcia SEM pokazują rozłożenie nanocząstek. Wyniki badań wykazały, że próbki zawierające TiO2 i SrTiO3 mają wyższe wartości ΔE* niż próbki zawierające tylko jeden rodzaj nanocząstek.

Tagi:

nano TiO2, nano SrTiO3, photocatalytic, optimization, self-cleaning.

Cytowanie:

Zohoori S, Karimi L, Nazari A. Photocatalytic Self-cleaning Synergism Optimization of Cotton Fabric using Nano SrTiO3 and Nano TiO2. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014, Vol. 22, No. 2(104): 91-95.

Opublikowano w numerze nr 2 (104) / 2014, strony 91–95.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook