Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (106) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kierunki rozwoju bazy surowcowej przemysłu papierniczego według koncepcji zrównoważonego rozwoju

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Przybysz Piotr
    Institute of Papermaking and Printing, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Buzała Kamila
    Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Papier jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych produktów. Obecnie światowe zużycie papieru osiąga prawie 400 mln ton. Duży wolumen produkcji wymaga stabilnych i nieprzerwanych dostaw surowców w postaci drewna i makulatury. Artykuł przedstawia bieżącą sytuacje w zakresie zaopatrzenia przemysłu papierniczego w surowce włókniste. Na uwagę zasługuje fakt, że w XXI wieku makulatura stała się tak samo cennym surowcem co drewno i wkrótce produkcja papieru z mas wtórnych może zrównać się z produkcją papieru z mas pierwotnych. Ponadto, w pracy przedstawiono wyzwania stojące przed przemysłem papierniczym w zakresie zapewniania odpowiedniej bazy surowcowej oraz możliwości jej poszerzenia. Przedstawiono również najlepsze możliwe sposoby zapewniania nieprzerwanych dostaw drewna i makulatury dla przemysłu papierniczego.

Tagi:

 wood, raw material, paper industry, paper production, paper consumption.

Cytowanie:

Przybysz P, Buzała K. Development Directions of the Raw Material Base of the Paper Industry with regard to the Sustainable Development Concept. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 18-23.

Opublikowano w numerze nr 4 (106) / 2014, strony 18–23.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook