Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (106) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Specyficzne właściwości tkanych struktur wieloosiowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Rozwojowi konstrukcji i technologii tkanin wieloosiowych powinno towarzyszyć poznanie ich specyficznych właściwości. Z jednej strony istnieje potrzeba oceny jak zachowują się takie struktury tkane w złożonych stanach obciążeń z drugiej brak odpowiednich narzędzi do prowadzenia takich badań. W pracy przedstawiono prototyp dwukierunkowej maszyny wytrzymałościowej, którą zastosowano do generowania złożonych stanów naprężeń w tkaninach trzy i czteroosiowych. Tkaniny użyte do badań wykonano z tkanych taśm poliestrowych poddanych procesowi stabilizacji termicznej w celu unifikacji ich właściwości. Uzyskane wyniki badań potwierdzają oczekiwania iż zwiększenie liczby osi w tkaninie skutkuje poprawą jej właściwości kierunkowych i zwiększeniem stopnia przenoszenia obciążeń skośnych względem głównych osi. Sztywność rozciągania dwukierunkowego tkaniny wieloosiowej można zwiększyć zarówno przez zwiększenie liczby osi jak i zmniejszenie wrobień nitek w tkaninie. Tkanina wieloosiowa może zastąpić pakiet złożony z wielu tkanin ortogonalnych gdy wymagane jest wzmocnienie kompozytu narażonego na złożone obciążenia wielokierunkowe.

Tagi:

multiaxial woven structure, fabric mechanical properties, testing machine.

 

Cytowanie:

Czekalski B, Snycerski M. Specific Properties of Woven Multiaxial Structures. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 43-50.

Opublikowano w numerze nr 4 (106) / 2014, strony 43–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook