Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (108) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wybór optymalnego wariantu procesu wytwarzania wrzeciona przędzarki obrączkowej

Research and development

Autorzy:

  • Płonka Stanisław
    Department of Manufacturing Technology and Automation, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Ogiński Ludwik
    Departament of Mathematics, University of Bielsko Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono metodę wyboru najlepszego wariantu procesu wytwarzania wrzeciona z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej. Zastosowano ryginalną metodę postępowania optymalizacyjnego ze względu na przyjęte kryteria z uwzględnieniem ich ważności. Jako kryteria oceny przyjęto jednostkowy koszt wytwarzania oraz pięć kryteriów jakości wytwórczej. Do określenia ważności przyjętych do oceny kryteriów wykorzystano wiedzę ekspertów. Każdy ekspert zbudował macierz ocen ważności kryteriów, porównywalnych parami, metodą Saaty’ego. Na podstawie macierzy zbiorczej wyznaczono wagi poszczególnych kryteriów. Kryteria oceny uzyskane z obliczeń i pomiarów poddano normalizacji. Następnie utworzono decyzje unormowane przez podniesienie każdej oceny do potęgi równej odpowiedniej wadze. W ostatnim etapie utworzono jedno uszeregowanie optymalne, którego składnikami są najmniejsze s-te składniki poszczególnych decyzji d1, d2, …, dm. Wariantem najlepszym jest ten, któremu odpowiada największy składnik uszeregowania optymalnego.

Tagi:

multicriteria optimisation, planning manufacturing processes, collapse balloon spindle, a ring spinning frame.

Cytowanie:

Płonka S, Ogiński L. Multicriterial Optimisation of the Manufacturing Process of a Spindle Working in a Ring Spinning Frame. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 6(108): 51-58.

Opublikowano w numerze nr 6 (108) / 2014, strony 51–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook