Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (107) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie odporności na przebicie dzianin osnowowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule stwierdzono, że odporność na przebicie specjalnych dzianin osnowowych wykonanych z włókien polietylenowych o ultra wysokim ciężarze cząsteczkowym można charakteryzować poprzez maksymalne obciążenie przy przebiciu, energię w chwili maksymalnego obciążenia i krzywymi obciążenia w funkcji przemieszczenia w warunkach testowych quasi statycznych. Między innymi określono kąty penetracji . Przygotowano próbki o różnej strukturze, masie liniowej i ilości warstw. Wyniki porównywano w stosunku do wyników uzyskanych dla tkaniny. Wyniki wskazują, że dzianiny osnowowe o średniej masie liniowej i dłuższych łącznikach oczek są bardziej odporne na przebicie. Natomiast nie stwierdzono wyraźnego wpływu kąta przebicia. Ogólnie stwierdzono wyraźną różnicę zachowania się dzianin w stosunku do tkanin przy penetracji nożem.

Tagi:

stab resistance, warp knitted fabric, penetration, ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWP).

Cytowanie:

Miao X, Jiang G, Kong X, Zhao S. Experimental Investigation on the Stab Resistance of Warp Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 5(107): 65-70.

Opublikowano w numerze nr 5 (107) / 2014, strony 65–70.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook