Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pióra kurze jako antypalny modyfikator elastycznych pianek poliuretanowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Elastyczne pianki poliuretanowe (EPUR) modyfikowano włóknami keratynowymi z piór kurzych. W artykule przedstawiono właściwości keratyny uzyskanej ze zmielonych piór kurzych i zmiany w strukturze oraz właściwościach pianek EPUR spowodowanych wprowadzeniem napełniacza w postaci włókien keratynowych. Do oceny budowy chemicznej wykorzystano analizę spektrofotometryczną FTIR, termiczną DSC i termograwimetryczną TGA oraz skaningową mikroskopię elektronową SEM. Oceniono właściwości palne, akustyczne oraz przewodność cieplną otrzymanych kompozytów EPUR, potwierdzając przydatność modyfikatora do produkcji EPUR.

Tagi:

polyurethane, elastic foam, feathers, keratin, flame retardant.

Cytowanie:

Wrześniewska-Tosik K, Zajchowski S, Bryśkiewicz A, Ryszkowska J. Feathers as a Flame-Retardant in Elastic Polyurethane Foam. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 119-128.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 119–128.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook