Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Elektroprzędzenie nanowłókien poli(akrylonitrylo - kwas akrylowy)/β cyklodekstran i badanie ich molekularnych charakterystyk
filtracji

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Syntezę kopolimeru akrylonitrylu i kwasu akrylowego przeprowadzono w zawiesinie, β-cyklodextran był mieszany z kopolimerem w zróżnicowanych ilościach. Następnie runo (PANAA/-CD) było wytwarzane metodą elektroprzędzenia. Badano wpływ różnych parametrów procesu, takich jak stężenie polimeru, odległość od filiery, szybkość przepływu i napięcie, na właściwości nanowłókien. Obecność molekuł CD w roztworach PANAA nie wpływała istotnie na średnicę nanowłókien. Badania przeprowadzono stosując metodę spektroskopii FTIR. Zdolność runa do filtracji molekularnej badano przy zastosowaniu fenoloftaleiny oraz spektrofotometrii UV-Vis. Badania wykazały, że wyprodukowane nanowłókna są zdolne do eliminacji fenoloftaleiny z roztworu. Wyprodukowane runa potencjalnie mogą być wydajnie zastosowane jako filtry molekularne oraz dla filtracji, oczyszczania i separacji.

Tagi:

electrospinning, cyclodextrin, poly(acrylonitrile-acrylic acid), molecular filtration.

Cytowanie:

Amiri P, Bahrami SH. Electrospinning of Poly(acrylonitrile-acrylic acid)/β Cyclodextrin Nanofibers and Study of their Molecular Filtration Characteristics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 14-21.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 14–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook