Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania charakterystyki przepływu 3D w dyszy komory przędącej urządzenia przeplatającego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy było określenie charakterystyk przepływu strumienia powietrza w dyszy komory przędącej urządzeń przeplatających za pomocą numerycznych symulacji dla wyjaśnienia wpływu kształtu przekroju kanałów prowadzących przędze na jakość pracy urządzenia przeplatającego. Program CFD (komputerowe określanie dynamiki przepływu) oparty na ANSYS CFX stosowano dla obliczeń przebiegów przepływu w dyszach przędzy. Dla uzyskania wiedzy potrzebnej dla lepszego projektowania urządzeń przeplatających badano zależności pomiędzy pracą tych urządzeń, rozkładem wektorów prędkości, szybkości przepływu oraz kształtu strumieni.

Tagi:

interlacer, flow patterns, computational fluid dynamics, performance.

Cytowanie:

Qiu H, Liu Y, Zhang Y. Study on 3-D Flow Patterns in Yarn Channels of an Interlacer. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 56-61.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 56–61.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook