Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ kwasu mrówkowego na rozkład zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych oczyszczanych metodą Fentona

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było określenie wpływu kwasu mrówkowego na rozkład zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych oczyszczanych metodą Fentona. Aby jednoznacznie ocenić wpływ obecności kwasu mrówkowego na efektywność oczyszczania poszczególnych rodzajów przebadanych ścieków włókienniczych wykonano obliczenia wielkości redukcji ChZT dla mieszanin danego ścieku i kwasu mrówkowego. Obliczone wartości ChZT porównano następnie z wartościami ChZT uzyskanymi w doświadczeniach przy utlenianiu w procesie Fentona poszczególnych mieszanin ściek – kwas mrówkowy. Stwierdzono, że obecność kwasu mrówkowego nie pogarsza warunków oczyszczania ścieków w procesie Fentona.

Tagi:

formic acid, textile wastewater, chemical oxidation, Fenton method.

Cytowanie:

Kos L, Michalska K, Żyłła R, Perkowski J. Effect of Formic Acid on Pollutant Decomposition in Textile Wastewater Subjected to Treatment by the Fenton Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 135-139.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 135–139.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook