Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókniny poliwęglanowe modyfikowane plazmą jako materiał filtracyjny dla ciekłych aerozoli

Research and development

Autorzy:

 • Brochocka Agnieszka
  Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
 • Mian Ilona
  Division of Molecular Engineering, Faculty of Process Engineering and Environmental Protection, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Majchrzycka Katarzyna
  Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
 • Sielski Jan
  Division of Molecular Engineering, Faculty of Process Engineering and Environmental Protection, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Tyczkowski Jacek (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Materiały filtrujące powszechnie stosowane w procesach filtracji to przede wszystkim włókniny wykonane techniką melt-blown. W celu poprawy ich właściwości filtracyjnych są poddawane różnym modyfikacjom. W artykule przedstawiono obróbkę włókniny poliwęglanowej za pomocą zimnej plazmy niskociśnieniowej RF 13,56 MHz przy użyciu gazów procesowych, takich jak argon (Ar) i tlen (O2). Skuteczność takiej obróbki oceniano na podstawie wyników penetracji aerozolu mgły oleju parafinowego przez włókniny oraz oporów przepływu powietrza. Efekt obróbki plazmowej włóknin otrzymywanych z poliwęglanu, zwłaszcza w ich morfologii powierzchni i struktury chemicznej, badano za pomocą mikroskopii skaningowej (SEM), energetycznie-dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDX) oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Wyniki wskazują, że plazma w argonie jest dobrym narzędziem do poprawy właściwości filtracyjnych włóknin otrzymywanych z poliwęglanu. Na podstawie tych wyników wykazano, że chropowatość powierzchni odgrywa ważną rolę w wysokiej skuteczności filtracji ciekłych aerozoli z małym wzrostem oporu przepływu powietrza.

Tagi:

polycarbonate nonwovens; plasma treatment; liquid aerosols; filtration.

Cytowanie:

Brochocka A, Mian I, Majchrzycka K, Sielski J, Tyczkowski J. Plasma Modified Polycarbonate Nonwovens as Filtering Material for Liquid Aerosols Aerosols. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 76-80.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 76–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook