Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Sztywność zginania dzianin – porównanie metod badań

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Sztywność zginania materiałów włókienniczych jest jednym z parametrów kompleksowej oceny włókien oraz układalności i chwytu wyrobów. Większość metod, opisanych i stosowanych w laboratoriach włókienniczych, opiera się na zasadzie pośredniego określania sztywności przez wyznaczanie zależności odkształcenia i siły wywołującej te odkształcenia. Najprostsze są metody stosujące jednokierunkowe działanie siły, które nie uwzględniają anizotropii właściwości fizycznych wyrobu. Metody, które pozwalają określać wielokierunkową sztywność dają pełniejszą ocenę. Celem pracy była ocena porównawcza trzech metod badań uwzględniających różne zasady pomiaru. Program eksperymentu zawierał zasadę jednokierunkowego działania siły (PN-73/P0431), wielokierunkowe działanie siły (ASTM-D 4032-94) i badanie sztywności zginania przez wyznaczenie modułu Younga metodą zastosowaną w Kiev University .Ocenę metod dokonano na podstawie testów statystycznych. Materiał badawczy stanowiły kolumienkowe dzianiny o splocie siatki.

Tagi:

test methods, bending stiffness, statistic test.

Cytowanie:

Goetzendorf-Grabowska B, Karaszewska A, Vlasenko VI., Arabuli AT. Bending Stiffness of Knitted Fabrics – Comparison of Test Methods.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 43-50.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 43–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook