Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (103) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowe konstrukcje włókiennicze maskujące przeciwradiolokacyjnie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nowoopracowane konstrukcje włókiennicze (tkaniny, dzianiny) maskujące przeciwradiolokacyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych przędz konduktywnych oraz ich rozkładu w strukturze wyrobów. Omówiono poziomy uzyskanych wartości współczynników odbicia i transmisji fal elektromagnetycznych, zarówno dla tkanin i dzianin surowych, jak i poddanych obróbce wykańczalniczej. Parametry te były wyznaczane z zastosowaniem dwóch metod tj. z wykorzystaniem aplikatorów falowodowych oraz w przestrzeni w komorze bezechowej w domenie czasu. Zagadnienia ujęte w niniejszej publikacji stanowią integralną część badań nad opracowaniem wyrobów włókienniczych o szerokim spektrum maskowania, tj. w zakresie widzialnym (VIS), bliskiej podczerwieni (IR) oraz przedmiotowym czyli przeciwradiolokacyjnym. Dwa pierwsze rodzaje maskowania zostały przedstawione we wcześniejszej publikacji pt. „Assessment and verification of functionality of new, multi-component, masking materials ”(Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 73-79).

Tagi:

woven fabric, knitted fabric, anti-radar camouflage, reflection coefficient, transmission
coefficient, time domain, microwave measurements.

Cytowanie:

Redlich G, Obersztyn E, Olejnik M, Fortuniak K, Bartczak A, Szugajew L, Jarzemski J. New Textiles Designed for Anti-Radar Camouflage. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 34-42.

Opublikowano w numerze nr 1 (103) / 2014, strony 34–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook