Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 6 (138)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (138) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wpływ implementacji wymagań standardu ISO 14001 na zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle tekstylnym

Autorzy: Zimon Dominik , Madzik Peter

Głównym celem publikacji było określenie wpływu wdrożenia wymagań standardu ISO 14001 na tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle tekstylnym. Proces badawczy przeprowadzono w 2018 roku. Poprzedził go obszerny przegląd literatury dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Narzędziem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4462
| Strony 8–14

Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych do optymalizacji przesunięć towarowych w sieci sklepów branży tekstylnej

Autorzy: Życzyński Norbert , Gazda Andrzej, Woźniak Joanna

Cesje towarowe to proces przesunięć towarowych z lokalizacji najsłabiej rotujących do tych o wysokiej rotacji w celu przyspieszenia procesu wyzbywania się zapasu towarowego w całej sieci sprzedaży. Szczególne znaczenie proces ten ma w branży tekstylnej, gdzie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4463
| Strony 15–19

Badania i rozwój

Opracowanie metody obliczania ogólnego kluczowego wskaźnika wydajności dla przędzalni w celu wspomagania zarządzania łańcuchem dostaw

Autorzy: Anand K. T., Rajan A. John, Ramesh Bapu B. R.

Celem artykułu było zapewnienie wygodnej miary oceny wydajności przędzalni przy użyciu ogólnego kluczowego wskaźnika wydajności. Chociaż w wielu opublikowanych pracach opowiadano się za koncepcją kluczowego wskaźnika wydajności, dotychczasowe badania ograniczały się do innych działów niż przędzalnictwo....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2363
| Strony 20–26

Dobór optymalnej obróbki cieplno-chemicznej stalowych prowadników przędzy

Autorzy: Płonka Stanisław, Drobina Robert, Jędrzejczyk Dariusz, Postrożny Jacek

W pracy przedstawiono dobór optymalnej (najlepszej) obróbki cieplno-chemicznej stalowego prowadnika przędzy przędzarki obrączkowej z zastosowaniem metody postępowania optymalizacyjnego ze względu na przyjęte kryteria z uwzględnieniem ich ważności. Prowadniki przędzy przędzarki obrączkowej wykonano z trzech rodzajów stali...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4464
| Strony 27–33

Przygotowanie rowingu lnianego do przędzenia w roztworach aktywowanych elektrochemicznie

Autorzy: Rudovsky Pavel Hikolayevich, Nuriyev Mahammadali Nuraddin, Recebov Ilqar Saleh

W procesie przygotowywania przędzy lnianej do przędzenia stosuje się wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji. Alternatywą dla nich może być zastosowanie elektrochemicznie aktywowanych roztworów wodnych. Jednak metastabilność takich roztworów wymaga śledzenia czasu relaksacji ich właściwości. W artykule...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4465
| Strony 34–38

Włókna sojowe (SPF) ofertą dla przemysłu odzieżowego

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Kamińska Dominika

Włókna sojowe SPF (Soybean Protein Fibres) są włóknami sztucznymi, wytwarzanymi z białek (protein) zawartych w nasionach soi. Są jedynymi na świecie włóknami proteinowymi pochodzenia roślinnego. W pracy przeprowadzono badania wybranych parametrów użytkowych tkanin z udziałem włókien...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4466
| Strony 39–45

Określenie wpływu gęstości wątku na zmianę grubości tkaniny podczas oddziaływania siła rozciągających

Autorzy: Penava Željko, Šimić Penava Diana, Knezic Željko

W artykule określono wpływ gęstości wątku na zmianę grubości tkaniny podczas oddziaływania jednoosiowych siło rozciągających w kierunku wątku. Podczas rozciągania grubość tkaniny zmienia się w zależności od wartości siły rozciągającej. Aby pomiar dynamicznych zmian grubości tkaniny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4467
| Strony 46–53

Formowalność i odprężenie elastyczne tkaniny p-aramidowej 2D stosowanej w miękkich pancerzach

Autorzy: Abtew Mulat A., Abtew Mulat A., Abtew Mulat A., Abtew Mulat A., Loghin Carment , Cristian Irina, Boussu François , Boussu François , Bruniaux Pascal, Bruniaux Pascal, Chen Yan, Wang Lichuan

Formowalność wraz z innymi właściwościami mechanicznymi jest bardzo ważnym parametrem materiałowym w różnych technicznych zastosowaniach tekstylnych, od kompozytów po miękkie pancerze. Ponadto na formowalność i odprężenie elastyczne materiału mają wpływ różne parametry wewnętrzne i zewnętrzne przed,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4468
| Strony 54–62

Wpływ grubości przędzy i długości oczka dzianiny poliestrowej na stałą dielektryczną

Autorzy: Liu Yuanjun, Zhao Xiaoming

W pracy, metodą testu jednoczynnikowego, badano wpływ grubości przędzy i długości oczka dzianin poliestrowych na stałą dielektryczną. W wyniku badań dobrano parametry dzianiny poliestrowej, tak aby uzyskać dzianinę o maksymalnej stałej dielektrycznej. Wyniki pokazały, że przy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4469
| Strony 63–66

Porównanie odporności na uderzenia dzianej protezy wykonanej z polipropylenu oraz cementu akrylowego na bazie poli(metakrylanu metylu)

Autorzy: Sujka Witold, Draczyński Zbigniew, Rutkowski Jacek, Karbowski Krzysztof , Gasiorowski T. , Kasprzak Piotr

Celem pracy było porównanie właściwości fizycznych i mechanicznych znanych protez do cranioplastyki: dzianej Codubix na bazie polipropylenu i żywicy Modela-cryl na bazie PMMA. Oczekiwano, że badanie pozwoli sprawdzić, czy możliwe jest połączenie ich właściwości, co powinno...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1569
| Strony 67–74

Wpływ prędkości przepływu powietrza na całkowitą izolacyjność cieplną różnych rodzajów odzieży

Autorzy: Młynarczyk Magdalena

Zgodnie ze standardami, które opisują badania dotyczące całkowitej i wynikowej izolacyjności cieplnej wymagania dotyczące parametrów mikroklimatu, w których prowadzi się badania, powinny być zapisywane. Wartości te podawane są z niepewnością.  Zgodnie z normami EN ISO 15831...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4470
| Strony 75–80

Wytrzymałość połączeń klejowych między folią aluminiową a warstwą tkaniny bazaltowej

Autorzy: Gilewicz Paulina, Frydrych Iwona, Frydrych Iwona, Cichocka Agnieszka, Dominiak Justyna, Hrynyk Rafał , Orawiec Grażyna , Zieliński Janusz

Celem pracy było określenie siły adhezji między folią aluminiową a warstwą tkaniny bazaltowej. Aluminizowane tkaniny bazaltowe mogą być używane jako alternatywne rozwiązania dla produkcji odzieży ochronnej. Obecnie odzież chroniąca przed działaniem wysokiej temperatury produkowana jest z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4471
| Strony 81–84

Ocena wybranych parametrów użytkowych cholewkowych układów obuwniczych z zastosowaniem materiałów bambusowych

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Serweta Wioleta , Jaruga Izabela , Popovych Nataliia

Komfort fizjologiczny podczas użytkowania obuwia odgrywa bardzo istotną rolę z perspektywy jego ergonomii. Wymagania użytkowników zależą od wielu czynników – w szczególności od wieku i rodzaju aktywności fizycznej. W pracy skoncentrowano się na zaprojektowaniu innowacyjnych trójwarstwowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4472
| Strony 85–90

Wytwarzanie metodą elekroprzędzenia nanowłókien z poliwinylopirolidonu zawierających cykloheksanowy monokarboksylan cynku oraz badanie ich działania przeciwbakteryjnego

Autorzy: Atav Riza, Yildiz Aylin, Aydin Mine

W pracy analizowano za pomocą FTIR i TGA strukturę chemiczną syntetyzowanego monokarboksylanu cykloheksanu cynku. Następnie metodą elekroprzędzenia wytworzono nanowłókna poliwinylopirolidonowe zawierające monokarboksylan cynkowo-cykloheksanowy i zbadano właściwości antybakteryjne otrzymanych włókien pod kątem ich zastosowania w branży tekstylnej....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4473
| Strony 91–96

Wpływ rozpuszczalników na morfologię i wykonanie membran z nanowłókien Nylon 6

Autorzy: Yanilmaz Meltem

Membrany z nanowłókien Nylon 6 przygotowano przez elektroprzędzenie roztworów Nylonu 6 o różnych stosunkach objętości alkoholu trifluoroetylowego (TFE) i kwasu mrówkowego (FA). W pracy zbadano wpływ rodzaju rozpuszczalnika na morfologię membran z nanowłókien Nylon 6. Wyniki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4474
| Strony 97–101

Biodegradowalna włóknina z kopoliestru alifatyczno-aromatycznego z aktywną warstwą kosmetyczną

Autorzy: Owczarek Monika, Szkopiecka Monika, Jagodzińska Sylwia, Dymel Marzena, Kudra Michał, Gzyra-Jagieła Karolina, Miros-Kudra Patrycja

Polimerowe wyroby wzbogacone naturalnymi dodatkami np. kwasem hialuronowym, hydrolatami roślinnymi lub kolagenem mogą znaleźć szerokie zastosowanie w kosmetyce, ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów naturalnymi kosmetykami. Również aspekt ekologiczny zaczyna odgrywać ważną rolę w wyrobach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4475
| Strony 102–109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook