Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Dobór optymalnej obróbki cieplno-chemicznej stalowych prowadników przędzy

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4464

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono dobór optymalnej (najlepszej) obróbki cieplno-chemicznej stalowego prowadnika przędzy przędzarki obrączkowej z zastosowaniem metody postępowania optymalizacyjnego ze względu na przyjęte kryteria z uwzględnieniem ich ważności. Prowadniki przędzy przędzarki obrączkowej wykonano z trzech rodzajów stali i poddano następującym rodzajom obróbki cieplno-chemicznej: 50SiCr4 (chromowaniu, borowaniu i tytanowaniu dyfuzyjnemu), 41CrAlMo7 (azotonasiarczaniu i azotowaniu) oraz C45 (borowaniu dyfuzyjnemu). Jako kryteria oceny przyjęto jednostkowy koszt wytwarzania oraz sześć kryteriów jakości wytwórczej: cztery parametry struktury geometrycznej powierzchni (Rq, Rp, RΔq, rw) i maksymalną twardość na powierzchni HV0,1 oraz głębokość utwardzenia warstwy wierzchniej gww. Wartości kryteriów ocen uzyskane z obliczeń i pomiarów poddano normalizacji. Do określenia ważności przyjętych do oceny kryteriów wykorzystano wiedzę ekspertów oraz macierz ważności B wyznaczoną metodą Saaty’ego, polegającą na porównaniu kolejnych par kryteriów. Stosując metodę Powera znaleziono wartości własne macierzy B i odpowiadające im współrzędne yt wektora własnego, które są równocześnie wagami odpowiadających kryteriów. Następnie utworzono decyzje unormowane przez podniesienie każdego składnika ocen unormowanych do potęgi równej odpowiedniej wadze. W ostatnim etapie utworzono jedno uszeregowanie optymalne, którego składnikami są najmniejsze s-te składniki poszczególnych decyzji d1, d2, …, dm. Wariantem najlepszym obróbki cieplno-chemicznej jest ten, któremu odpowiada największy składnik uszeregowania optymalnego, w naszym przypadku jest to borowanie dyfuzyjne.

Tagi:

optimisation, thermochemical treatment, yarn guide.

Cytowanie:

Płonka S, Drobina R, Jędrzejczyk D, Postrożny J. Selection of Optimal Thermochemical Treatment of Steel Guides of Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 27-33. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4464

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 27–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook