Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Formowalność i odprężenie elastyczne tkaniny p-aramidowej 2D stosowanej w miękkich pancerzach

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4468

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Formowalność wraz z innymi właściwościami mechanicznymi jest bardzo ważnym parametrem materiałowym w różnych technicznych zastosowaniach tekstylnych, od kompozytów po miękkie pancerze. Ponadto na formowalność i odprężenie elastyczne materiału mają wpływ różne parametry wewnętrzne i zewnętrzne przed, podczas i po procesie formowania. W pracy szczególnie starano się zbadać wpływ nacisku ślepej próby (BHP) i liczby warstw nie tylko na charakterystykę formowania, ale także na odprężenie elastyczne tkanin p-aramidowych wykonanych z wysokowydajnej przędzy o gęstości liniowej 930 dtex. Próbki o różnej liczbie warstw ułożono w tej samej orientacji do procesu formowania. Zbadano cechy formowania materiału tekstylnego oraz, co najważniejsze, odprężenie elastyczne zarówno w kierunku osnowy i wątku.

Tagi:

mouldability, moulding recovery, woven p-aramid fabrics, fabric layers, soft body armour.

Cytowanie:

Abtew MA, Loghin C, Cristian I, Boussu F Bruniaux P, Chen Y, Wang L. Mouldability and its Recovery Properties of 2D Plain Woven P-aramid Fabric for Soft Body Armour Applications. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 54-62. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4468

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 54–62.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook