Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ rozpuszczalników na morfologię i wykonanie membran z nanowłókien Nylon 6

Research and development

Autor:

  • Yanilmaz Meltem
    Textile Engineering Department, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4474

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Membrany z nanowłókien Nylon 6 przygotowano przez elektroprzędzenie roztworów Nylonu 6 o różnych stosunkach objętości alkoholu trifluoroetylowego (TFE) i kwasu mrówkowego (FA). W pracy zbadano wpływ rodzaju rozpuszczalnika na morfologię membran z nanowłókien Nylon 6. Wyniki wykazały, że wszystkie badane membrany były jednolite, pozbawione wad struktury o bardzo cienkich średnicach nanowłókien. Dodatek kwasu mrówkowego doprowadził do znacznego zmniejszenia średnic włókien. Średnice nanowłókien wyniosły 660, 186, 87, 62 i 30 nm. Nanowłókna przygotowano z zastosowaniem roztworu alkoholu trifluoroetylowego i kwasu mrówkowego: 100:0; 75:25; 50:50; 25:75 i 0:100. Ponadto przygotowane przy użyciu kwasu mrówkowego membrany z nanowłókien wykazały najwyższą wytrzymałość przy największej porowatości i najniższych średnicach włókien.

Tagi:

nylon 6, formic acid, trifluoroethyl alcohol, nanofibre membrane, binary solution system.

Cytowanie:

Yanilmaz M. Effect of the Solvent System on the Morphology and Performance of Nylon 6 Nanofibre Membranes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 97-101. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4474

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 97–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook