Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 1 (133)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (133) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Polimery szansą na aktywną rehabilitację osób z niepełnosprawnością

Autorzy: Kobus-Ostrowska Dorota

Celem artykułu było wskazanie jak istotną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością odgrywa zastosowanie polimerów. W artykule uwzględniono ujęcie: medyczne, socjologiczne oraz ekonomiczne analizowanego zagadnienia. Zarówno rehabilitacja medyczna jak i rehabilitacja zawodowa mają istotny wpływ na aktywność zawodową osoby...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7501
| Strony 8–11

Badania i rozwój

Przepuszczalność pary wodnej maty z nanowłókien PAN z obszarami membranopodobnymi

Autorzy: Sabantina Lilia , Sabantina Lilia , Hes Lubos, Mirasol José Rodríguez , Cordero Tomás , Ehrmann Andrea

Elektroprzędzenie można stosować do tworzenia mat z nanowłókien z różnorodnych polimerów, które mogą być stosowane jako filtry itp. W zależności od parametrów przędzenia, można wytwarzać także nanobłonki, tj. maty niewłókniste, jak również ich hybrydy. Stosunek powierzchni membrany do części...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7502
| Strony 12–15

Laminowanie warstw nanowłókien do zastosowań odzieżowych

Autorzy: Knížek Roman, Karhánková Denisa , Bajzik Vladimir, Jirsak Oldrich

Nanowłókna i membrany z nich wytwarzane stanowią przełomową technologię w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom znajdują one stosowanie w filtracji powietrza i cieczy oraz w wielu nowych produktach zdrowotnych i odzieżowych. Ich największą zaletą jest wysoka porowatość...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7503
| Strony 16–21

Eksperymentalne badanie zależności pomiędzy naprężeniem przędzy a średnicą szpuli w procesie snucia

Autorzy: Celik Ozge , Eren Recep

Przędze różnego rodzaju rozwijane są ze szpul podczas trwania różnych procesów, takich jak: snucie, tkanie, skręcanie i nawijanie. Zmiana naprężenia przędzy z całkowicie pustej szpuli ma znaczący wpływ na jakość produktu i powoduje problemy z wydajnością maszyn w procesach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7504
| Strony 23–31

Porównanie procesu transportu wilgoci dzianin lewoprawych poddanych obróbce plazmą wytworzonych z różnych rodzajów przędz poliestrowych

Autorzy: Thangavelu Vidya , Chidambaram Prakash

W pracy analizowano i badano proces transportu wilgoci dzianin lewoprawych poddanych obróbce plazmą wytworzonych z różnych rodzajów przędz poliestrowych o różnych gęstościach liniowych. Wyniki próbek nieobrabianych i obrabianych plazmą zbadano pod kątem czasu zwilżania, szybkości wchłaniania, promienia zwilżenia, prędkości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7505
| Strony 32–36

Własności mechaniczne kompozytów wzmocnionych tkaniną wieloosiową

Autorzy: Barburski Marcin, Urbaniak Mariusz , Samal Sanjeeb Kumar

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych tkaniny aramidowej dwuosiowej i trójosiowej oraz kompozytów duroplastycznych wzmocnionych tymi tkaninami. Obie tkaniny posiadały tę samą masę powierzchniową. Pierwsza część badań eksperymentalnych skupiona była na analizie właściwości mechanicznych obu tkanin aramidowych. Druga część...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7506
| Strony 37–44

Analiza geometryczna trójwymiarowych kompozytów rdzeniowych typu „sandwich”

Autorzy: Jabbar Abdul , Karahan Mehmet, Zubair Muhammad, Karahan Nevin

Zmienność parametrów geometrii wewnętrznej, takich jak: falistość przędz, przekroje przędz i udział objętościowy frakcji włókien wpływa na właściwości mechaniczne trójwymiarowych kompozytów rdzeniowych typu „sandwich”. Celem badania było określenie parametrów geometrycznych i strukturalnych trójwymiarowych kompozytów rdzeniowych typu „sandwich”, w tym współczynnika...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7507
| Strony 45–50

Opracowanie metod mających na celu poprawę właściwości mechanicznych powleczonych georusztów do zastosowań w budownictwie

Autorzy: Hahn Lars, Rittner Steffen, Nuss Dominik , Ashir Moniruddoza, Cherif Chokri

W pracy przedstawiono badania mające na celu poprawę impregnacji środka powlekającego, a tym samym poprawę właściwości mechanicznych georusztów, w szczególnościtkanin niekarbikowanych typu siatkowego (NCF) składających się z ciężkich kabli włókien węglowych (CFHT). Proces zgniatania jest standardem branżowym, ale...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7508
| Strony 51–58

Badanie deformacji („skręcania”) dzianin i jej wpływ na efektywność produkcji odzieży

Autorzy: Kalkanci Mihriban

Celem badania było względne określenie „skręcania” dzianin lewoprawych wytwarzanych z różnych włókien i mieszanek włókien w tych samych warunkach, a także jej wpływu na wydajność produkcji odzieży. W tym celu zbadano 18 różnych dzianin o 2 różnych gęstościach wykonanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7509
| Strony 59–66

Wykrywanie defektów tkaniny i ich klasyfikacja poprzez zastosowanie maszyny uczącej się (ADE-RELM)

Autorzy: Zhou Zhiyu, Wang Chao, Gao Xu, Zhu Zefei, Hu Xudong, Zheng Xiao, Jiang Likai

W celu opracowania automatycznego modelu wykrywania i klasyfikowania defektów tkanin, zaproponowano nowatorską technikę wykrywania i klasyfikowania opartą na zastosowaniu maszyny uczącej się (ADE-RELM). Proponowana metoda ma na celu wykrywanie powszechnych defektów, takich jak przerwana osnowa i wątek oraz zabrudzenia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7510
| Strony 67–77

Wpływ pokrycia włókienniczego na charakterystyki aerodynamiczne skrzydła paralotni

Autorzy: Maślanka Paulina , Korycki Ryszard

W pracy zdefiniowano dwie tkaniny pokrycia skrzydła paralotni wykonane z poliamidu, obiektem porównawczym był przepuszczalny materiał odzieżowy. Parametry materiałowe tekstyliów zastosowano w symulacjach numerycznych charakterystyk aerodynamicznych z wykorzystaniem programu ANSYS. Zmienną stanu było ciśnienie w profilu skrzydła. Analizie poddano przestrzenny model...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7511
| Strony 78–83

Analiza rozchodzenia się fali uderzeniowej powstałej w wyniku uderzenia pocisku w materiały poddane modyfikacji PACVD

Autorzy: Landwijt Marcin, Struszczyk Marcin H., Urbaniak–Domagała Wiesława, Puszkarz Adam K., Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Krucińska Izabella

W pracy wykonano kompleksowe badania elastycznych kompozytów włóknistych na bazie UHMWPE i tkanin para-aramidowych poddanych z zastosowaniem modyfikacji plazmą z chemicznym osadzaniem na ich powierzchni z fazy gazowej polimeru fluoro- lub silanopodobnego. Wykonano badania zjawiska propagacji fali uderzeniowej w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7512
| Strony 85–90

Wpływ wielokrotnego prania na deformację elastycznych dzianin sportowych

Autorzy: Sülar Vildan, Oner Eren

Główne oczekiwanie klientów to minimalne odkształcenie i maksymalna stabilność wymiarowa po wielokrotnych cyklach prania. W pracy szczegółowo zbadano wpływ cykli prania na deformację dzianin elastycznych. W doświadczeniach zastosowano 12 dzianin o dwóch różnych gęstościach liniowych przędzy wiskozowej i trzech...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7513
| Strony 91–99

Biodegradacja tkanin wykonanych z różnych typów włókien pod kątem, ocena właściwości wizualnych, morfologicznych, strukturalnych oraz analiza gleby

Autorzy: Sülar Vildan, Devrim Gökberk

W pracy badano proces biodegradacji tkanin wykonanych z różnych typów włókien, wytworzonych z różnych polimerów, takich jak: bawełna (CO), wiskoza (CV), modal (CMD), Tencel (CLY), kwas polimlekowy (PLA), poli(tereftalan etylenu) (PET) i poliakrylonitryl (PAN). Badań dokonano przy zastosowaniu mikroorganizmów zakopując...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7751
| Strony 100–111

Roztwarzanie i bielenie mieszanek drewna i konopi. Część I. Zapotrzebowanie alkaliów, wydajność mas celulozowych, ich skład frakcyjny i właściwości włókien

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

W pracy określono wydajność mas celulozowych w procesie roztwarzania metodą siarczanową mieszanek drewna brzozowego i sosnowego z łodygami konopnymi i drewnikiem konopnym. Uzyskane masy celulozowe niebielone poddano następnie procesom delignifikacji tlenowej i bielenia w celu uzyskania mas w pełni...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7514
| Strony 112–117

Badanie widm UV-VIS i FT-IR cieczy jonowych przed i po ogrzewaniu oraz wprowadzeniu ścieru świerkowego

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Kmiotek Magdalena , Surma-Ślusarska Barbara

W pracy zbadano absorpcję chlorku i octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego za pomocą spektroskopii UV-VIS i spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), zaobserwowano pewne różnice. Dalsze badania wykazały, że zarówno ogrzewanie samego chlorku lub octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego, jak i ogrzewanie cieczy jonowych, w których...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7515
| Strony 118–123

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook