Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza rozchodzenia się fali uderzeniowej powstałej w wyniku uderzenia pocisku w materiały poddane modyfikacji PACVD

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7512

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy wykonano kompleksowe badania elastycznych kompozytów włóknistych na bazie UHMWPE i tkanin para-aramidowych poddanych z zastosowaniem modyfikacji plazmą z chemicznym osadzaniem na ich powierzchni z fazy gazowej polimeru fluoro- lub silanopodobnego. Wykonano badania zjawiska propagacji fali uderzeniowej w wyniku uderzenia pocisku w układy modele wykonano na podstawie normy PN-V-87000:2011, przy zastosowaniu amunicji 7,62 x 25 TT 5,5 ± 0,1 g. Do oceny zjawiska propagacji fali uderzeniowej w wyniku uderzenia pocisku w układy modelowe zastosowano ultraszybką kamerę. Zachowanie fali uderzeniowej, będącej skutkiem uderzenia pocisku na powierzchnię badanych układów modelowych, zależy w dużym stopniu od rodzaju tekstyliów wprowadzanych do układu. Modyfikacja plazmą niskotemperaturową w obecności fazy gazowej fluorowych lub silanowych substratów o niskiej masie cząsteczkowej wpłynęła pozytywnie na stabilność właściwości balistycznych podczas przyspieszonego starzenia tkanin i nietkanych arkuszy.

Tagi:

PACVD-modified textiles, ballistic compositions, accelerated ageing.

Cytowanie:

Łandwijt M, Struszczyk MH, Urbaniak-Domagała W, Puszkarz AK, Wilbik-Hałgas B, Cichecka M, Krucinska I. Ballistic Behaviour of PACVD-Modified Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 85-90. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7512

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 85–90.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook