Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Roztwarzanie i bielenie mieszanek drewna i konopi. Część I. Zapotrzebowanie alkaliów, wydajność mas celulozowych, ich skład frakcyjny i właściwości włókien

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7514

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy określono wydajność mas celulozowych w procesie roztwarzania metodą siarczanową mieszanek drewna brzozowego i sosnowego z łodygami konopnymi i drewnikiem konopnym. Uzyskane masy celulozowe niebielone poddano następnie procesom delignifikacji tlenowej i bielenia w celu uzyskania mas w pełni wybielonych. Badania umożliwiły porównanie wydajności końcowej, a także lepkości uzyskanych bielonych mas celulozowych z tymi wskaźnikami bielonych mas brzozowej i sosnowej. Określono również wpływ zastąpienia 1/5 drewna surowcami konopnymi na skład frakcyjny bielonych mas celulozowych, względną zawartość w nich frakcji drobnej, a także długość i szerokość włókien oraz wskaźnik ciężaru jednostki długości włókna. Badania wykazały lepsze efekty zastąpienia drewna łodygami konopnymi. Przerób mieszanek drewna z tym surowcem konopnym umożliwił bowiem uzyskanie wyższej wydajności bielonych mas celulozowych, niższej zawartości w nich frakcji drobnej i wyższej średniej długości włókien w porównaniu z tymi wskaźnikami bielonych mas celulozowych z mieszanek drewna brzozy i sosny z drewnikiem konopnym.

Tagi:

birch, pine, wood/hemp blends, kraft pulping, oxygen delignifiaction, bleaching, pulps properties, fibres properties.

Cytowanie:

Danielewicz D, Surma-Ślusarska B. Bleached Kraft Pulps from Blends of Wood and Hemp. Part I. Demand for Alkali, Yield of Pulps, Their Fractional Composition and Fibre Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 112-117. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7514

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 112–117.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook