Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Biodegradacja tkanin wykonanych z różnych typów włókien pod kątem, ocena właściwości wizualnych, morfologicznych, strukturalnych oraz analiza gleby

Research and development

Autorzy:

  • Sülar Vildan
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
  • Devrim Gökberk
    Graduate School of Natural and Applied Science, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7751

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy badano proces biodegradacji tkanin wykonanych z różnych typów włókien, wytworzonych z różnych polimerów, takich jak: bawełna (CO), wiskoza (CV), modal (CMD), Tencel (CLY), kwas polimlekowy (PLA), poli(tereftalan etylenu) (PET) i poliakrylonitryl (PAN). Badań dokonano przy zastosowaniu mikroorganizmów zakopując próbki w glebie dla dwóch różnych okresów: 1 i 4 miesiące. W celu zbadania procesu biodegradacji, niezależnie od wcześniejszych badań, wszystkie analizy przeprowadzono jednocześnie dla obu zakopanych tkanin i rodzajów gleby. Do zbadania procesu biodegradacji wykorzystano obserwacje wzrokowe, ubytki masy, spektroskopię w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) i skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Następnie zbadano całkowitą ilość węgla organicznego (TOC), liczbę bakterii i liczbę grzybów w próbkach gleby. Badania wykazały, że próbki tkanin celulozowych zmieniały się zarówno fizycznie, jak i chemicznie nawet po 1 miesiącu. Spośród włókien celulozowych ubytki masy tkanin modalnych, bawełnianych i wiskozowych były zbliżone do 90%, co wskazuje na wysoką degradację, podczas gdy włókna Tencel miały najniższy 60% ubytek masy w okresie 4 miesięcy. W przypadku tkanin syntetycznych utrata masy występowała tylko w przypadku tkaniny PLA.

Tagi:

biodegradation, textile, fibre, SEM, FTIR, soil, bacteria, fungi.

Cytowanie:

Sülar V, Devrim G. Biodegradation Behaviour of Different Textile Fibres: Visual, Morphological, Structural Properties and Soil Analyses.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 100-111. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7751

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 100–111.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook