Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie widm UV-VIS i FT-IR cieczy jonowych przed i po ogrzewaniu oraz wprowadzeniu ścieru świerkowego

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7515

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zbadano absorpcję chlorku i octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego za pomocą spektroskopii UV-VIS i spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), zaobserwowano pewne różnice. Dalsze badania wykazały, że zarówno ogrzewanie samego chlorku lub octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego, jak i ogrzewanie cieczy jonowych, w których rozpuszczono ścier drewna świerkowego, powoduje ciemnienie tych cieczy jonowych. Zmiany barwy cieczy jonowych, związane ze zmianą charakterystyki absorpcji czystych cieczy jonowych i roztworów drewna w tych cieczach w świetle UV i widzialnym wyrażają się przede wszystkim w poszerzaniu pasm absorpcji. Obecność barwionych produktów ogrzewania badanych cieczy jonowych, jak również rozpuszczanie w nich chemicznych składników drewna, wywiera stosunkowo niski wpływ na położenie poszczególnych pasm absorpcji w widmie uzyskanym metodą FT-IR. Niewielkie różnice w widmach FT-IR cieczy jonowych, zawierających rozpuszczony ścier świerkowy w porównaniu z czystymi cieczami jonowymi, mogą wynikać z małego stężenia ścieru w tych cieczach jonowych.

Tagi:

ionic liquids, UV spectrum, IR spectrum, heating, groundwood, dissolution.

Cytowanie:

Danielewicz D, Kmiotek M, Surma-Ślusarska B. Study of Ionic Liquids UV-VIS and FTIR Spectra before and after Heating and Spruce Groundwood Dissolution. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 118-123. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7515

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 118–123.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook