Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ pokrycia włókienniczego na charakterystyki aerodynamiczne skrzydła paralotni

Research and development

Autorzy:

  • Maślanka Paulina
    Department of Techanical Mechanics and Computer Science, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Korycki Ryszard (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7511

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zdefiniowano dwie tkaniny pokrycia skrzydła paralotni wykonane z poliamidu, obiektem porównawczym był przepuszczalny materiał odzieżowy. Parametry materiałowe tekstyliów zastosowano w symulacjach numerycznych charakterystyk aerodynamicznych z wykorzystaniem programu ANSYS. Zmienną stanu było ciśnienie w profilu skrzydła. Analizie poddano przestrzenny model skrzydła paralotni i płaski model jego przekroju poprzecznego płaszczyzną symetrii. Model został przybliżony przez współrzędne punktów węzłowych i wygładzony za pomocą krzywych typu spline. Wizualizacja strug elementarnych pokazała, że celowe jest pokrywanie skrzydła tkaniną nieprzepuszczalną.

Tagi:

textile cover, aerodynamic characteristics, paraglider wing.

Cytowanie:

Maślanka P, Korycki R. Textile Cover Effect on Aerodynamic Characteristics of a Paraglider Wing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 78-83. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7511

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 78–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook