Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Polimery szansą na aktywną rehabilitację osób z niepełnosprawnością

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Kobus-Ostrowska Dorota
    Institute of Economics, Department of Microeconomics, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7501

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie jak istotną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością odgrywa zastosowanie polimerów. W artykule uwzględniono ujęcie: medyczne, socjologiczne oraz ekonomiczne analizowanego zagadnienia. Zarówno rehabilitacja medyczna jak i rehabilitacja zawodowa mają istotny wpływ na aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością. Co więcej, istnieje ścisła współzależność między rodzajem niepełnosprawności a możliwością wykonywania określonych czynności. Osoby z niepełnosprawnością na skutek uszkodzenia organizmu nie tracą wszystkich możliwości, ale zachowują umiejętność wykonywania wielu czynności niezbędnych w życiu, pracy zawodowej, etc. Część sprawności po ich zidentyfikowaniu i usprawnieniu, może stanowić podstawę do rozpoczęcia rehabilitacji, szkolenia, a następnie podjęcia pracy zawodowej. Bezcenna jest w wielu przypadkach wczesna i prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja. Nie byłaby ona jednak możliwa bez wielu urządzeń do wytworzenia, których wykorzystuje się polimery. Służą one do produkcji protez: kończyn, stawów, ścięgien, a także protez dentystycznych. Są również wykorzystywane podczas medycznego diagnozowania, rehabilitacji i działań profilaktycznych. Przeprowadzone badania literatury krajowej oraz zagranicznej potwierdzają, że zastosowanie polimerów w medycynie znacząco poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnością i umożliwia im, poprzez rehabilitację powrót do aktywności fizycznej i zawodowej. I choć wszystkie polimery używane do produkcji wymienionych elementów muszą przejść specjalną modyfikację w celu podniesienia ich ogólnej wytrzymałości i wyposażeniu ich w istotne właściwości do celów użytkowych, to bez wątpienia współczesna medycyna nie jest w stanie obejść się bez polimerów.

Tagi:

polymers, person with disability, rehabilitation, medical applications.

Cytowanie:

Kobus-Ostrowska D. Polymers as a Chance for the Active Rehabilitation of People with Disabilities. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 8-11. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7501

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 8–11.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook