Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 2 (134)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (134) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza konkurencyjności tureckiego sektora tekstylno-odzieżowego na rynku Unii Europejskiej

Autorzy: Kanat Seher

Turecki sektor tekstylno-odzieżowy zachowuje swoje znaczenie i miejsce w gospodarce narodowej oraz eksportowej pomimo rosnącej konkurencji międzynarodowej. Kraje Unii Europejskiej-28 (UE-28) to jedne z najważniejszych rynków, na których sektor posiada nadwyżkę netto w handlu zagranicznym. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9981
| Strony 9–18

Wdrożenie narzędzi „Lean Management” w przemyśle odzieżowym

Autorzy: Vasanth Kumar D., Mohan G. Madhan , Mohanasundaram K.M.

Główne problemy w przemyśle odzieżowym to czas realizacji, tempo produkcji, bardzo niska równowaga linii i marnotrawstwo tkanin. Celem pracy było uzyskanie poprawy produktywności poprzez wdrożenie różnych narzędzi „Lean Management” w branży, takich jak 5S, Mapowanie Strumienia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9982
| Strony 19–23

Badania i rozwój

Sorpcja pranej wełny owczej

Autorzy: Braniša Jana , Jomová Klaudia , Porubská Mária

Wełnę owczą przeznaczoną do badania sorpcji oczyszczono stosując trzy sposoby: (1) kąpiel ultradźwiękowa z użyciem wody wodociągowej; (2) to samo, jak (1), ale z detergentem i (3) ekstrakcja dichlorometanem. Badano utratę masy wełny i usuwanie kationów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9983
| Strony 24–29

Krystalizacja polipropylenu w obecności dodatków nieorganicznych

Autorzy: Ujhelyiová Anna, Horbanová Ľuba , Petková Mária , Ryba Jozef, Annus Július

Fizyczna modyfikacja włókien polipropylenowych (PP) za pomocą nieorganicznych dodatków zapewnia bardziej intensywne umocowanie włókien PP w kompozytach konstrukcyjnych, co powoduje znaczną poprawę funkcji włókien PP w stosunku do przenoszenia i absorpcji energii odkształcenia i obciążenia kompozytów....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9984
| Strony 30–38

Analiza czynników wpływających na skręt przędz samoskrętnych

Autorzy: Cui Hong, Gao Xiuli, Gao Dawei, Lin Hongqin

Czynniki wpływające na skręt dzielą się na dwie główne kategorie: parametry strukturalne i parametry maszyny przędzalniczej typu self-twist. Po pierwsze, z wzoru skrętu przędzy samoskrętnej można uzyskać sześć parametrów strukturalnych, tj. skok oscylacyjny D, długość cyklu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9985
| Strony 39–44

Analiza porównawcza właściwości zgrzebnej przędzy bawełnianej wyprzędzionej konwencjonalnym i nowym zmodyfikowanym system obrączkowym

Autorzy: Buharali Gozde , Omeroglu Sunay

W niniejszym artykule porównano właściwości przędz, które zostały wytworzone przy użyciu zmodyfikowanego systemu przędzenia obrączkowego (ProSPIN®) i konwencjonalnego systemu przędzenia obrączkowego. Zmodyfikowany system przędzenia, który był stosowany w produkcji przędzy, ma zasadniczo charakterystykę kompaktowego systemu przędzenia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9986
| Strony 45–51

Symulacja wpływu parametrów geometrycznych kanału transportu włókien w procesach przędzenia bezwrzecionowego i rotorowego

Autorzy: Lin Huiting, Akankwasa Nicholus Tayari , Wang Jun, Zhang Chuyang

Pole przepływu powietrza w kanale transportującym włókna ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa znacząco na konfigurację włókien, a w konsekwencji na właściwości przędzy. Stwierdzono, że parametry geometryczne mają krytyczne znaczenie dla wpływu na charakterystykę przepływu powietrza. Obliczenia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9987
| Strony 52–57

Pomiar właściwości mechanicznych tkanin gofrowanych o zróżnicowanej strukturze

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Zieliński Janusz, Kwiatkowska Maria

Tkaniny gofrowane charakteryzują się występowaniem pofałdowanych i płaskich pasków w kierunku osnowy. Tworzą one trójwymiarową tkaną strukturę. Taka struktura wpływa znacząco na właściwości tkanin. W prezentowanej pracy zbadano tkaniny gofrowane o zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury zostało...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9988
| Strony 58–67

Właściwości balistyczne materiałów poddanych modyfikacji PACVD

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Łandwijt Marcin, Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Urbaniak–Domagała Wiesława, Puszkarz Adam K., Krucińska Izabella

Wykonano kompleksowe badania elastycznych kompozytów włóknistych na bazie UHMWPE i tkanin para-aramidowych poddanych z zastosowaniem modyfikacji plazmą z chemicznym osadzaniem na ich powierzchni z fazy gazowej polimeru fluoro- lub silanopodobnego. Badania odporności na odłamki standardowe wykonano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9989
| Strony 68–73

Badanie czasu osadzania elektrorozpylanych chemikaliów tekstylnych

Autorzy: Kapar Bilgen , Gunesoglu Cem

Czas osadzania jest traktowany jako ważny parametr w ocenie procesu elektrorozpylania jako alternatywa dla aplikacji, ponieważ określa czas obróbki i koszt aplikacji. W pracy poddano elektrorozpyleniu dostępne na rynku środki do zmiękczania tkanin i środki odbarwiające....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9990
| Strony 74–77

Wpływ promieniowania UV na własności mechaniczne próbek drukowanych techniką FDM przy różnych stopniach zagęszczenia

Autorzy: Madej Jerzy , Śliwka Mateusz , Trzcionka Wojciech

Rozwój technologii druku 3D i możliwość uzyskania obiektów z tworzyw sztucznych o zróżnicowanej strukturze i właściwościach mechanicznych wymusza konieczność prowadzenia wszechstronnych badań struktur drukowanych i określenia ich podstawowych parametrów mechanicznych. Tworzywa sztuczne w okresie eksploatacji są...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9991
| Strony 78–83

Analiza deformacji powierzchni próbek geosiatek z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu

Autorzy: Górszczyk Jarosław , Malicki Konrad

W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań geosyntetyków przeprowadzonych z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation) oraz ich porównanie z wynikami uzyskanymi tradycyjną tensometryczną metodą pomiarową. Badaniom wytrzymałościowym metodą szerokich próbek poddano geosiatki poliestrowe i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9992
| Strony 84–90

Badania laboratoryjne dotyczące poprawy wytrzymałości na ścinanie gleby z zastosowaniem włókien poliestrowych

Autorzy: Nguyen Giang, Nguyen Giang

Artykuł dotyczy laboratoryjnego badania poprawy wytrzymałości na ścinanie gleby z zastosowaniem włókien poliestrowych. Gleby CS i CH zmieszano z włóknami poliestrowymi o długości 70 mm jako zbrojenie losowe w ilości 0,5% i 1,0%. Poprawę wytrzymałości na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9993
| Strony 91–99

Zastosowanie procesu Fentona i nanofiltracji do odzysku wody technologicznej

Autorzy: Żyłła Renata, Kos Lech

W pracy zastosowano proces Fentona i nanofiltrację do oczyszczania ścieków pochodzących z procesów barwienia barwnikami reaktywnymi. Stosowano dawki siarczanu żelazawego w zakresie od 100 do 1000 mg/dm3 i dawki nadtlenku wodoru w zakresie od 2,5 do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7516
| Strony 101–106

Proces granulacji odpadowych strużyn garbarskich

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Obraniak Andrzej , Modrzewski Remigiusz

W prezentowanych badaniach określono sposób bezciśnieniowej aglomeracji strużyn odpadowych z chromowych procesów garbarskich z dodatkiem gipsu pochodzącego z Elektrowni Bełchatów, z oczyszczania spalin ze związków siarki lub łatwo dostępnego dolomitu. Celem prowadzonej granulacji była minimalizacja obciążeń...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9994
| Strony 107–110

  1. Roztwarzanie i bielenie mieszanek drewna i konopi. Część II. Właściwości strukturalne, optyczne i wytrzymałościowe

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

W pracy zbadano podatność na mielenie oraz właściwości strukturalne, optyczne i wytrzymałościowe bielonych mas celulozowych wytworzonych z mieszanek drewna brzozy i sosny z łodygami konopnymi o udziale tych łodyg odpowiednio 80 i 20% wag. Stwierdzono, że...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9995
| Strony 111–116

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook