Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (134) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości balistyczne materiałów poddanych modyfikacji PACVD

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9989

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wykonano kompleksowe badania elastycznych kompozytów włóknistych na bazie UHMWPE i tkanin para-aramidowych poddanych z zastosowaniem modyfikacji plazmą z chemicznym osadzaniem na ich powierzchni z fazy gazowej polimeru fluoro- lub silanopodobnego. Badania odporności na odłamki standardowe wykonano w oparciu o własną procedurę badawczą opracowaną na podstawie STANAG 2920 edycja 2 Ballistic Test Method for Personal Armour Materials and Combat Clothing. Układy modelowe wykonane ze zmodyfikowanych lub niemodyfikowanych arkuszy na bazie UHMWPE wykazywały znacząco odmienny trend zmian odłamkoodporności, w przypadku jako czynniki starzenia zastosowano temperaturę i wilgotność. W układach wykonanych ze zmodyfikowanych nietkanych arkuszy zaobserwowano wzrost wartości V50, podczas gdy V50 układów wykonanych ze niezmodyfikowanych arkuszy zmniejszył się wraz z wydłużeniem procesu przyspieszonego starzenia. Modyfikacja plazmą niskotemperaturową w obecności oparów o niskiej masie cząsteczkowej substratów fluorowych lub silanowych zmieniła właściwości tkanin i włóknin. Wpłynęło to korzystnie na stabilność właściwości balistycznych podczas przyspieszonego starzenia.

 

Tagi:

PACVD-modified textiles, ballistic behaviour, ballistic compositions, accelerated ageing.

Cytowanie:

Struszczyk MH, Łandwijt M, Wilbik-Hałgas B, Cichecka M, Urbaniak-Domagała W, Puszkarz AK, Krucińska I. Estimation of the Propagation of the Impact Wave Phenomenon as a Result of a Bullet Impact in PACVD-Modified Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 2(134): 68-73. DOI: 10.5604/01.3001.0012.9989

Opublikowano w numerze nr 2 (134) / 2019, strony 68–73.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook