Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (134) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Krystalizacja polipropylenu w obecności dodatków nieorganicznych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9984

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Fizyczna modyfikacja włókien polipropylenowych (PP) za pomocą nieorganicznych dodatków zapewnia bardziej intensywne umocowanie włókien PP w kompozytach konstrukcyjnych, co powoduje znaczną poprawę funkcji włókien PP w stosunku do przenoszenia i absorpcji energii odkształcenia i obciążenia kompozytów. Przeprowadzone prace koncentrowały się na przygotowaniu włókien PP modyfikowanych nieoczyszczonymi i poddanymi obróbce CaCO3 i SiO2 do zastosowania w kompozytach konstrukcyjnych. Zbadano wpływ nieorganicznych dodatków na właściwości termiczne, termo-mechaniczne i sorpcyjne włókien. Stwierdzono, ze temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpie topnienia i krystalizacji PP i modyfikowanych włókien PP są zależne od dodatków i warunków wytwarzania włókien PP. Mniejsza ilość nieorganicznych dodatków poprawia, a większa ilość pogarsza stabilność wymiarową obserwowanych włókien PP. Dodatek nieorganicznych wypełniaczy zwiększył sorpcję pary wodnej modyfikowanych włókien PP w porównaniu z czystymi włóknami PP.

Tagi:

polypropylene (PP) fibres, inorganic additives, modification, crystallisation.

Cytowanie:

Ujhelyiová A, Horbanová L, Petková M, Ryba J, Annus J. Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 2(134): 30-38. DOI: 10.5604/01.3001.0012.9984

Opublikowano w numerze nr 2 (134) / 2019, strony 30–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook