Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (134) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania laboratoryjne dotyczące poprawy wytrzymałości na ścinanie gleby z zastosowaniem włókien poliestrowych

Research and development

Autorzy:

  • Nguyen Giang
    University of Bielsko Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Nguyen Giang
    Faculty of Civil Engineering, University of Žilina, Žilina, Slovakia

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.9993

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł dotyczy laboratoryjnego badania poprawy wytrzymałości na ścinanie gleby z zastosowaniem włókien poliestrowych. Gleby CS i CH zmieszano z włóknami poliestrowymi o długości 70 mm jako zbrojenie losowe w ilości 0,5% i 1,0%. Poprawę wytrzymałości na ścinanie gleby mierzono za pomocą testów bezpośredniego ścinania przy użyciu zestawu ścinania o wymiarach 0,3 × 0,3 × 0,08 m. Wyniki pokazują, że wskaźnik poprawy jest inny dla CS i CH. W przypadku CS włókna poliestrowe zwiększyły kąt tarcia wewnętrznego nawet o 45,2% przy udziale 1% włókien poliestrowych, a także zwiększyły spójność o 48,2% przy udziale 0,5% włókien poliestrowych, ale także zmniejszyły ją o 27,5 % z udziałem 1% włókien poliestrowych. W przypadku gleby CH włókna poliestrowe zmniejszyły kąt tarcia wewnętrznego o 7,8%, ale zwiększyły spójność o 322,7%. Analiza liczby próbek i niepewności wyniku pokazuje, że różne kombinacje 3 próbek dają różne wyniki, dlatego zaleca się testy z co najmniej 4 próbkami.

Tagi:

polyester fibres, soil improvement, direct shear test, angle of internal friction, cohesion, test result uncertainty.

Cytowanie:

Nguyen G. Laboratory Study of Soil Shear Strength Improvement with Polyester Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 2(134): 91-99. DOI: 10.5604/01.3001.0012.9993

Opublikowano w numerze nr 2 (134) / 2019, strony 91–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook