Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie metod mających na celu poprawę właściwości mechanicznych powleczonych georusztów do zastosowań w budownictwie

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7508

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono badania mające na celu poprawę impregnacji środka powlekającego, a tym samym poprawę właściwości mechanicznych georusztów, w szczególnościtkanin niekarbikowanych typu siatkowego (NCF) składających się z ciężkich kabli włókien węglowych (CFHT). Proces zgniatania jest standardem branżowym, ale wciąż nie zbadano związku między parametrami nastawczymi maszyny (nacisk ściskania i twardość ściśniętej powierzchni walca) a wytrzymałością na rozciąganie tkanin NCF. Odpowiednio dobrane parametry nastawcze procesu zgniatania skutkują do zwiększeniem wytrzymałości na rozciąganie do 10% w porównaniu z georusztem, który nie został poddany temu procesowi. Ponadto oceniono wpływ procesu powlekania z użyciem ultradźwięków. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie obrobionych kabli (CFHT) można zwiększyć nawet o 12%, w porównaniu z CFHT bez zastosowania obróbki ultradźwiękami.

Tagi:

carbon fiber heavy tows, impregnation, coating, textile reinforced concrete, non-crimp fabric.

Cytowanie:

Hahn L, Rittner S, Nuss D, Ashir M, Cherif Ch. Development of Methods to Improve the Mechanical Performance of Coated Grid-Like Non-Crimp Fabrics for Construction Applications. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 51-58. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7508

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 51–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook