Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie zależności pomiędzy naprężeniem przędzy a średnicą szpuli w procesie snucia

Research and development

Autorzy:

  • Celik Ozge
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Udulağ University, Nilufer-Bursa, Turkey
  • Eren Recep (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7504

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przędze różnego rodzaju rozwijane są ze szpul podczas trwania różnych procesów, takich jak: snucie, tkanie, skręcanie i nawijanie. Zmiana naprężenia przędzy z całkowicie pustej szpuli ma znaczący wpływ na jakość produktu i powoduje problemy z wydajnością maszyn w procesach takich jak tkanie i zwijanie. W artykule badano eksperymentalnie zależność pomiędzy naprężeniem przędzy a średnicą szpuli w procesie snucia. W tym celu zbudowano eksperymentalną instalację z czujnikiem laserowym mierzącym średnicę szpulki, czujnikiem do pomiaru naprężenia przędzy, zespołem nawijającym szpule, komputerem PC i kartą DAQ. W języku programowania C opracowano program do jednoczesnego odczytu i rejestrowania średnicy szpuli i naprężenia. Stwierdzono, że prędkość odwijania i liczba nitek mają istotny wpływ na zależność między naprężeniem przędzy a średnicą szpuli. Ponadto stwierdzono, że wpływ prędkości rozwijania stawał się wyraźniejszy wraz ze wzrostem grubości przędz.

Tagi:

unwinding tension, unwinding, bobbin diameter, tension measurement, yarn tension, warping.

Cytowanie:

Celik O, Eren R. Experimental Investigation of the Relationship Between the Yarn Tension and Bobbin Diameter in the Warping Process. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 23-31. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7504

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 23–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook