Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (133) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wielokrotnego prania na deformację elastycznych dzianin sportowych

Research and development

Autorzy:

  • Sülar Vildan
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
  • Oner Eren
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Usnak University, Usak, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7513

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Główne oczekiwanie klientów to minimalne odkształcenie i maksymalna stabilność wymiarowa po wielokrotnych cyklach prania. W pracy szczegółowo zbadano wpływ cykli prania na deformację dzianin elastycznych. W doświadczeniach zastosowano 12 dzianin o dwóch różnych gęstościach liniowych przędzy wiskozowej i trzech różnych przędz rdzeniowych z poliamidu /elastanu o dwóch różnych poziomach naprężenia. Metodę M&S P15A zastosowano do oceny cyklicznej deformacji nie pranych i pranych próbek (0, 5, 15 i 25 cykli) w czterech różnych okresach czasu (0 min, 2 min, 30 min i 24 h). W celu zbadania resztkowego odkształcenia próbek po każdym praniu zbadano m.in. zmiany wymiarów. Stwierdzono, że 5 i 15 cykli prania i 30 min. czas regeneracji jest znaczący dla wszystkich powtarzanych prań.

Tagi:

laundering, washing cycle, viscose yarn, elastane fiber, gimped yarn, knitted fabric, cyclic deformation.

Cytowanie:

Sülar V, Oner E. Impact of Repeated Home Laundering on the Cyclic Deformation Performance of Elastane Knitted Sportswear Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 1(133): 91-99 DOI: 10.5604/01.3001.0012.7513

Opublikowano w numerze nr 1 (133) / 2019, strony 91–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook