Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wybranych parametrów użytkowych cholewkowych układów obuwniczych z zastosowaniem materiałów bambusowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4472

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Komfort fizjologiczny podczas użytkowania obuwia odgrywa bardzo istotną rolę z perspektywy jego ergonomii. Wymagania użytkowników zależą od wielu czynników – w szczególności od wieku i rodzaju aktywności fizycznej. W pracy skoncentrowano się na zaprojektowaniu innowacyjnych trójwarstwowych układów tekstylnych z wykorzystaniem materiałów bambusowych z przeznaczeniem na cholewki obuwia o podwyższonych parametrach użytkowych. Celem badań było wytworzenie układów cholewkowych o polepszonych właściwościach higienicznych w stosunku do obecnie stosowanych na rynku. Podjęcie tematyki stworzenia nowych warstwowych materiałów włókienniczych, komponowanych na bazie tkanin lub dzianin bambusowych jest istotne z punktu widzenia możliwości poprawy właściwości higienicznych, jak również mechanicznych produktu finalnego, jakim jest obuwie dziecięce. W ramach pracy dostępne na rynku tkaniny oraz dzianiny zawierające włókna bambusowe formowano w trójwarstwowe układy obuwnicze w połączeniu z materiałami bawełnianymi powszechnie stosowanymi na poszczególne elementy obuwia. Środkową warstwę układów stanowiła pianka poliuretanowa. Tak uformowane układy poddano badaniom określającym ich wybrane właściwości higieniczne oraz mechaniczne w odniesieniu do układu kontrolnego bawełna – bawełna. Na ich podstawie stwierdzono, że w odniesieniu do układu kontrolnego – powszechnie stosowanego obecnie, stanowiącego trwa połączenie dwóch materiałów bawełnianych istnieją duże możliwości poprawy właściwości użytkowych tak skomponowanych układów cholewkowych.

Tagi:

bamboo fibres, children footwear, foot prevention.

Cytowanie:

Ławińska K, Serweta W, Jaruga I, Popovych N. Examination of Selected Upper Shoe Materials Based on Bamboo Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 85-90. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4472

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 85–90.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook