Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (138) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ grubości przędzy i długości oczka dzianiny poliestrowej na stałą dielektryczną

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.4469

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy, metodą testu jednoczynnikowego, badano wpływ grubości przędzy i długości oczka dzianin poliestrowych na stałą dielektryczną. W wyniku badań dobrano parametry dzianiny poliestrowej, tak aby uzyskać dzianinę o maksymalnej stałej dielektrycznej. Wyniki pokazały, że przy grubości przędzy wynoszącej 59 tex i długości oczka 75, dzianina poliestrowa charakteryzowała się najwyższą stałą dielektryczną i miała dobre właściwości pochłaniania mikrofal.

Tagi:

polyester knitted fabric, yarn fineness, stitch length, dielectric constant, absorbing property.

Cytowanie:

Liu Y, Zhao X. Influence of the Yarn Fineness and Stitch Length of Polyester Knitted Fabric on the Dielectric Constant. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 6(138): 63-66. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4469

Opublikowano w numerze nr 6 (138) / 2019, strony 63–66.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook